Godadgang Logo

Kystcentret Thyborøn - Bunkeren

Kystcentret Thyborøn - Bunkeren
Kystcentret Thyborøn - Bunkeren
Kystcentret Thyborøn - Bunkeren
Kystcentret Thyborøn - Bunkeren
Kystcentret Thyborøn - Bunkeren
Kystcentret Thyborøn - Bunkeren
Kystcentret Thyborøn - Bunkeren
Kystcentret Thyborøn - Bunkeren
Kystcentret Thyborøn - Bunkeren
Kystcentret Thyborøn - Bunkeren
Kystcentret Thyborøn - Bunkeren
Kystcentret Thyborøn - Bunkeren
Kystcentret Thyborøn - Bunkeren
Kystcentret Thyborøn - Bunkeren

Oversigt over Kystcentret Thyborøn - Bunkeren

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Bunkeren ser ud, som den gjorde, da den blev opført, og der er ikke ændret på adgangsforholdene inde i bunkeren. Der er derfor kun adgang til Bunkeren via trapper, smalle gange og lave lofter.

Adgangen frem til Bunkeren

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerFliser

Gangarealer er niveaufriNej

Trinhøjde udearealer i øvrigt12 cm

Placering af håndlister Enkel Red

Kommentar: Der er en trappe op til indgangen til bunkeren med 8 trin og en enkel, lav håndliste noget af vejen.

Indretning af bunkeren

Kommentar: Lige efter døren ind i bunkeren, er der en trappe ned ((7 trin), så det er ikke muligt at kigge ind i bunkeren og på den måde få et indtryk. Åbningerne/dørene i bunkeren er ganske smalle og med høje trin.

Placering af håndlister ved trapperEnkel Red

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Nej Red

Kommentar: Der er to ind- og udgange til bunkeren - begge med trapper (7 trin) og en eller ingen håndlister.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 13-09-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96