Godadgang Logo

Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

Oversigt over Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Ejer Bavnehøj Skole (0 - 6 klassetrin) er opført i to plan, med adgang mellem etagerne via en løfteplatform. Derudover er der et mindre niveuskift (trappe i retning af faglokalet til musik), som er suppleret med trappelift. Skolen indeholder foruden klasse- og undervisningsrum også faglokaler til Musik, Hjemmekundskab, Håndværk & Design, Billekunst og Håndarbejde, et bibliotek og en større festsal (med scene). Der er indgang til skolens handicaptoilet fra forhallen umiddelbart efter hovedindgangen.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt30 stk

Kommentar: Parkeringsarealet er anlagt på grus og indeholder inden markerede handicapparkeringspladser. Det anbefales, at man benytter parkeringsarealet ved hallens gavl, da opkørslen fra Risvej indeholder hældninger, der overstiger 5 procent.

Belægning på parkeringsplads Delvis ujævn Red

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFast grus

Afstand fra handicapparkering til indgang70 m

Afstand fra holdeplads til indgang20 m

Kommentar: Det er muligt at benytte det asfalterede / flisebelagte område foran hovedindgangen i forbindelse med af- op påsætning.

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang200 cm

Bredde på friholdt areal200 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangRampe

Niveauudlignings hældning i %5.5 % Red

Placering af håndlister Ingen håndliste Red

Kommentar: Der er her tale om rampen foran hovedindgangen.

Indgangen til bygning

Fri gangbredde ved indgang200 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Højde dørtrin2 cm

Dørtrin er markeretJa

Kommentar: Indgangspartiet er forsynet med manuelle, udadgående dobbeltdøre og vindfang. Den yderste dobbeltdør har en samlet fri passagebredde på ca. 220 cm, og dobbeltdøren mellem vindfanget og forhallen har en samlet fri passagebredde på ca. 160 cm.

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang150 cm

Længde af huller i gitteriste (målt i gangretningen)2 cm Red

Bredde af huller i gitterriste (målt i gangretningen)3 cm Red

Passagebredde gennem indgangsdøre105 cm

Træk- og trykkraft indgangsdør5 kg Red

Dørgreb og håndtagLetbetjente

Udformning af lås/adgangssystemSvær at betjene Red

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Glasparti markeret med vandret markeringRimelig markering flere steder

Indretning af skolen

Elevator giver adgang til : Løfteplatformen give adgang til 1. sal, som foruden klasse- og undervisningsrum også indeholder skolens bibliotek og administration.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 150 cm

Elevatordøren er automatisk.Nej Red

Elevatordøråbningens bredde90 cm

Elevatorstolens bredde100 cm

Elevatorstolens dybde140 cm

Etageknapperne, laveste 88 cm

Etageknapperne, højeste88 cm

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Antal håndlister i elevator1 stk

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Nej

Kommentar: Løfteplatformen har en kapacitet på 5 personer / 400 kg.

Løftekapacitet225 kg

Platformen - længde på ladet100 cm

Platformen - bredde på ladet80 cm

Kommentar: Der er tale om trappeliften i adgangsvejen frem mod b.la. skolens faglokale til musik.

Passagebredde gennem døre i bygningen74 cm Red

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2.5 kg

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Rampens hældning5 %

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Markering af trinIngen markering

Placering af håndlister ved trapperEnkel Red

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet86 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Bredde af vendeareal på toilet160 cm

Længde af vendeareal på toilet150 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.98 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg80 cm

Toilethøjde48 cm Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask79 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser93 cm

Afstand til sæbedispenser60 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl91 cm

Højden på håndklæderulle118 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Kommentar: Der er indgang til skolens handicaptoilet fra forhallen umiddelbart efter hovedindgangen.

Indretning af undervisningslokaler

Der er niveaufri adgang ind i lokalet og frem til tavle, scene, podium etc.Nej Red

Kommentar: Der er ikke niveaufri adgang til scenen i skolens festsal.

Fast monteret teleslynge i rum med mikrofonanlægNej Red

Kommentar: Skolens festsal er ikke indrettet med teleslyngeanlæg.

Stik til skrivetolke-udstyrJa

Skærm/lærred til brug ved PowerbeamJa

Skolens udearealer (mellem bygninger m.m.)

Gangarealer er niveaufriNej Red

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetNej

Anvendte rengøringsmidlerHovedsaglig allergi-venlige midler

Hovedrengøring sker... årligt eller oftere

Faste gulvtæpper benyttesNej

Overflader kan rengøresJa

Lamper og inventar kan aftørresJa

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Oplæsning af hjemmesideJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 19-10-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96