Godadgang Logo

Naturkraft - Ankomst og stisystemet

Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet
Naturkraft - Ankomst og stisystemet

Oversigt over Naturkraft - Ankomst og stisystemet

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Nedenfor har vi beskrevet ankomstforholdene til Naturkraft, stisystemet rundt på ringvolden, som er en gå tur på ca 600 m med hældninger på 3-5 procent (højre om mod uret) og hovedrundturen ad stisystemet inde i arenaen. Hvis man er kørestolsbruger eller dårligt gående, kan man ikke komme overalt, da der er mange smutveje og "blive væk" stier, som udfordrer til at gå på oplevelse. Flere af aktiviteterne kræver også fuld og god motorik for at man kan deltage. Området er betagende og selvom stier og aktiviteter ikke er fuldt tilgængelige for alle, er det en smuk oplevelse at besøge stedet.

Parkering ved Naturkraft

Antal handicap-parkeringspladser5 stk

Antal P-pladser ialt800 stk

Kommentar: Der findes 5 handicapparkeringspladser anlagt med asfaltbelægning helt fremme ved indgangen til Naturkraft. Derudover er der yderligere 6 pladser på det første parkeringsareal, som ligger 400 m fra indgangen. Disse pladser har en løs belægning af knust granit. Der er god plads helt fremme ved indgangen til at sætte gæster af og så evt. bagefter køre til et passende parkeringsområde.

Handicapparkering skiltetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Kommentar: De 5 parkeringspladser ved hovedindgangen er udlagt som 3 pladser til personbiler (3,5 m bred) og 2 pladser til minibusser/kassebiler (4,5 m bred).

Fra parkeringsarealerne frem til indgangen og billetsalget

Afstand fra handicapparkering til indgang75 m

Afstand fra holdeplads til indgang20 m

Kommentar: Der er 75 m fra de asfalterede handicapparkeringspladser og frem til hovedindgangen. Der er ca 400 m fra de øvrige 6 handicapparkeringspladser til indgangen.

Belægning frem til indgang er jævn og intaktNej Red

Belægningstype frem til indgangKnust granit Red

Alternativ adgangsvej findesJa

Kommentar: Hvis det volder besvær at gå på stien med grus/granit belægning, kan man gå ude på den asfalterede kørevej frem til indgangen

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Afstand mellem hvilepladser 400 m

Kommentar: Der er ikke opsat bænke eller andre hvilepladser fra parkeringsarealerne og frem til indgangen. Man skal regne med en gåafstand på 400-800 m. Det er muligt at køre frem til indgangen og sætte besøgende af.

Billetsalg

Skrankehøjde110 cm

Kommentar: Skranken ved billetsalget er bemandet i åbningstiden.

Kommentar: Som alternativ til den personligt bemandede skranke, kan man også købe billetter ved terminalen ved indgangen eller man kan købe billetter online hjemmefra.

Indgangen til Naturkraft

Fri gangbredde ved indgang200 cm

Kommentar: Ved indgangskontrollen er der en låge i begge sider, som åbnes af personalet, så bredere kørestole, barnevogne m.m. kan passere.

Stisystemmet på volden og inde i arenaen

Fast belægning på gangarealNej Red

Belægningstype på gangarealerKnust granit Red

Kommentar: På hele stisystemet og på stien rundt på ringvolden er der anvendt en grusbelægning af knust granit med en stenstørrelse på op til 2 cm. Hvis man er kørestolsbruger eller færdes med rollator, bør man have store hjul, der kan køre på den lidt grove og løse belægning. Evt. hjælpere / ægtefæller til gæster i manuelle kørestole skal være forberedt på, at både belægningen og hældningerne stiller krav til kræfterne.

Oversigtskort over store anlægJa

Kommentar: Der er opsat lys langs stierne, men da registreringen er foretaget om sommeren, har det ikke været muligt at kommentere på virkningen.

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning 5 %

Placering af håndlister Ingen håndliste Red

Kommentar: Arealet indenfor ringvolden er uden større stigninger. Vil man gå turen rundt på ringvolden, forekommer der hældninger på 3-5 procent og til de aktiviteter, der ligger på skrænterne, skal man regne med hældninger på 5-12 procent.

Afstand mellem hvilepladser 100 m

Hvileplads har ryglænNej

Hvileplads har armlænNej

Siddehøjde på hvilepladser 45 cm

Kommentar: På stien, der går op og rundt på ringvolden (ca 600 m lange), er der kun opsat én bænk. Inde i arenaen er der flere steder opstillet bænke og siddepladser. Bemærk at det kun er ved aktivitetskuplen og udstillingsbygningen, at der er stole med ryglæn og armlæn.

Indretning af toiletfaciliteter

Handicaptoilet Ja

Der findes toilet på udearealJa

Kommentar: Der er toiletter lige efter indgangen og i alt 3 toiletkerner i udstillingsbygningen, som alle også indeholder tilgængelige/handicaptoiletter. Se separate registreringer af toiletterne.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Man kan låne/leje en kørestolMan kan ikke låne eller leje

Personlig betjening og serviceJa

Gratis adgang for ledsagerJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 04-08-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96