Godadgang Logo

Nr. Vorupør - Strandpromenade og udsigtsplatform

Nr. Vorupør -   Strandpromenade og udsigtsplatform
Nr. Vorupør -   Strandpromenade og udsigtsplatform
Nr. Vorupør -   Strandpromenade og udsigtsplatform

Oversigt over Nr. Vorupør - Strandpromenade og udsigtsplatform

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Størstedelen af den nyanlagte strandpromenade og udsigtsplatform har jævn og fast belægning i form af store beton elementer, som gør det let at færdes. Tilgængeligheden er således generelt god. Dog skal man være opmærksom på at kørestolsbrugere og gangbesværede skal bevæge sig i siksak mellem opstillede betonplinte (siddepladser) og dele af strækning er svær at orientere sig igennem for blinde og svagsynede.

Parkeringsforhold

Antal handicap-parkeringspladser2 stk

Antal P-pladser ialt30 stk

Kommentar: Der er etableret opstribede, flisebelagte parkeringsarealer ved Nordsø Akvariet og grusbelagte parkeringsarealer (ikke færdig etablerede) langs Vesterhavsgade ovenfor det planlagte havnebad. Registreringerne her vedr. parkeringsarealerne ved Nordsø Akvariet.

Handicapparkering skiltetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFast grus, chaussésten el. lign.

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet5 m

Afstand fra holdeplads til begyndelsen af stisystemet i m5 m

Stisystemet

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerCement, beton el. lign.

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning 5 %

Tilladt at medbringe servicehundJa

Udkigsplatform

Adgang til platform er Fast uden huller og sprækker

Niveauudligningens hældning 5 %

Belægning på platformCement, beton el. lign.

Passagebredde på platform250 cm

Bænke på platformenJa

Kommentar: Udsigtsplatform finder man for enden af betonstien ved røgeriet.

Hvilepladser langs stisystemet

Afstand mellem hvilepladser 300 m

Toiletter

Kommentar: Der er etableret handicaptoiletfaciliteter ved parkeringsarealerne overfor Nordsø Akvariet. Se særskilt registrering.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 13-12-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96