Godadgang Logo

Øbro-Hallen

Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen

Oversigt over Øbro-Hallen

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Øbo-Hallen er opført i tre plan. Der er adgang til alle tre plan via udvendig elevator. Elevatoren finder man i smøgen til højre for hovedindgangen. Stueplan er indrettet med billetsalg og omklædningsfaciliteter (inkl. handicaptoiletter) til hhv. damer og herrer. Fra stueplan er der via elevator adgang til et handicaptoilet (tørområde) i kælderplan. Efter omklædningsfaciliteterne i stueplan er der via indvendig elevator adgang til svømmehallen i stueplan (indeholdende 25 m bassin, børne- / undervisningsbassin og babybassin) og varmtvandsbassinet i kælderplan. Bemærk at åbningstiderne i varmtvandsbassinet ikke følger svømmehallens alm. åbningstider. I stueplan er der adgang ned i 25 m bassinet via stiger. Det sammen gælder for børne- og undervisningsbassinet, mens der til babybassinet er adgang via trappe med håndlister i begge sider. I kælderplan er der adgang til varmtvandsbassinet via trappe (med én håndliste) eller loftsmonteret lift med en løftekapacitet på 175 kg.

Parkering ved Øbrohallen

Kommentar: Svømmehallen råder ikke over eget parkeringsareal. Svømmehallens gæster er derfor henvist til, at benytte de offentlige parkeringsarealer i området. På Gunnar Nu Hansens Plads (umiddelbart foran svømmehallen) er der anlagt i alt fire 2 m brede handicapparkeringspladser langs vejbanen. Har man behov for yderligere friplads er der anlagt to 3,3 m brede (med yderligere ca. 1 m friplads langs en af siderne) på hjørnet af Gunnar Nu Hansens Plads / Serridslevvej. Fra de sidstnævnte parkeringspladser er der ca. 100 m til Øbro-Hallen.

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Indgang til Øbrohallen

Elevator giver adgang til : Elevatoren er i gadeplan placeret med indgang i smøgen til højre for hovedindgangen. Elevatoren giver herfra adgang til svømmehallens kælderplan (handicaptoilet), stueplan (billetsalg og omklædningsfaciliteter) og 1. sal.

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Nej

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 16 personer / 1.200 kg.

Indretning forhal og billetsalg

Fri passagebredde frem til skranke 250 cm

Idnretning af Øbrohallen

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.135 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Kommentar: Handicaptoilettet er placeret i kælderplan (tørområde), hvortil der er adgang via elevator.

Afstand mellem lyskilder3 m

Omklædnings-, bruse og toiletfaciliteter

Lukket omklædningskabineNej

Separate omklædningsrumNej

Kommentar: Svømmehallens omklædningsfaciliteter i stueplan er opdelt i en dame- og en herreafdeling, hvorfor det ikke er muligt at medbringe evt. hjælper(e) af modsat køn.

Type bruserTelefonbruser med variabel vægmontering

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.110 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Kommentar: Der er her tale om handicaptoiletterne i forbindelse med hhv. damernes- og herrernes omklædnings- og brusefaciliteter i stueplan.

Elevator giver adgang til : Efter omklædningsfaciliteterne giver elevatoren adgang til de tre bassiner (25 m bassin, undervisnings- / børnebassin og babybassin) i stueplan og varmtvandsbassinet i kælderplan.

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Nej

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 8 personer / 630 kg.

Indretning af svømmehallen

Håndlister ved trappe ned i bassinEn håndliste

Gribekant eller håndlister i bassin1 side i bassin med gribekant

Kommentar: Der er adgangen via lift til varmtvandsbassinet i kælderen. Adgangen til svømmehallens øvrige bassiner forudsætter, at man kan klare trappe og/eller stige. Bemærk endvidere, at der er ca. 25 cm niveauforskel mellem kanten og vandet i både 25 m bassiet og børne- / undervisningsbassinet i stueplan.

Generelle forhold

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Afstand til offentlig transport200 m

Oplæsning af hjemmesideJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 10-08-2017 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96