Godadgang Logo

Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset

Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset
Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset
Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset
Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset
Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset
Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset
Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset
Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset
Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset
Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset
Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset
Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset
Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset
Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset

Oversigt over Onkel Dannys Plads - Forsamlingshuset

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Forsamlingshuset er en af de 4 bygninger rundt om Onkel Dannys plads. Belægningen på hele Onkel Dannys Plads består af chaussesten. Der er lagt soldaterfliser i to række (kørespor), som gør det lettere for kørestolsbrugere og dårligt gående at komme frem til indgangen. Der er to indgange til Forsamlingshuset og ved begge døre er der et trin på 10 cm højde. Der findes en mobil stålrampe lige inden for døren som kan lægges ud efter behov. Rampen er 85 cm bred og 1 meter lang hvilket giver en hældning på ca 10 procent. Der findes to toiletter i bygningen, hvor det ene er skiltet som handicaptoilet. Bemærk dog at passagebredden er 75,5 cm gennem døren ind til gangen og ind til selve toilettet.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt0 stk

Kommentar: Der findes ikke i dag en handicapparkeringsplads ved Onkel Dannys Plads. Biler med handicapparkeringstilladelse kan efter forudgående aftale få en parkeringstilladelse, så man kan holde inde på Onkel Dannys Plads, men kun i kontorets åbningstid. Parkeringstilladelsen skal hentes på kontoret.

Adgang frem til indgang

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFast grus, chaussésten el. lign.

Kommentar: Belægningen på hele Onkel Dannys Plads består af chaussesten. Der er lagt soldaterfliser i to række (kørespor), som gør det lettere for kørestolsbrugere og dårligt gående at komme frem til indgangen.

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgangsforhold

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenNej Yellow

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: Ved begge indgangen til Forsamlingshuset er der en trappesten med en højde på 10 cm.

Kommentar: Der er i mærketildelingen set bort fra niveauspringet på 10 cm, da der findes en mobil metalrampe, der kan lægges ud. Rampen befinder sig lige indenfor døren og er 85 cm bred og 1 meter lang. Hældningen bliver derfor ca. 10 procent.

Vandret flade foran dørNej Yellow

Størrelse på vandret flade foran indgangsdøren30 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre50 cm Yellow

Kommentar: Hovedindgangen er en dobbeltdør, hvor det ene dørblad henstår aflåst. Begge dørblade kan dog åbnes med assistance, så passagebredden kan øges til ca 110 cm. Alternativt kan man benytte glasdøren ind til salen, som er bredere.

Højde på trykknap til betjening af automatiske døre135 cm Red

Bygningsindretning generelt

Passagebredde på gange i bygningen90 cm

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Indretning af mødelokaler, konferencefaciliteter m.m.

Frihøjde under bord71 cm

Fri dybde under bord50 cm

Kommentar: Stole og borde kan anbringes fleksibelt

Indretning af toiletfaciliteter

Passagebredde gennem døre i bygningen76 cm Red

Kommentar: Døren ind til gangen hvor toiletterne ligger.

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet76 cm Red

Toiletdør, træk og trykkraft1 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet130 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.90 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg70 cm

Toilethøjde43 cm Red

Armstøtters placering ved toiletVenstre side Red

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask85 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser104 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl104 cm

Højden på knappen på håndtørrer137 cm

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 13-01-2017 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96