Godadgang Logo

Ribe VikingeCenter

Ribe VikingeCenter
Ribe VikingeCenter
Ribe VikingeCenter

Ribe VikingeCenter er et udendørs frilandsmuseum. Du går rundt i rekonstruerede vikingeanlæg i naturlig størrelse, befolket med vikinger som du kan se arbejde og snakke med. De er klædt i vikingetøj og arbejder med rekonstrueret værktøj og teknikker som kendes fra dengang. Husene er opført, som de har set ud på vikingernes tid - dog har man ved de fleste huse gjort det lettere at komme ind i husene, men der er nogle huse, hvor det er vanskelligt at komme ind som kørestolsbruger. Der foregår en masse aktiviteter inde i husene i historiske rammer. Derfor skal man være forberedt på en dunkel belysning, røg og ujævne belægninger. Størstedelen af stierne har en belægning af fast grus (stenmel). Stierne har en god bredde, er jævne og kan de fleste steder følges med en mobility stok, da græskanterne er rimeligt afgrænset op mod grusstierne. Derudover er der strækninger med træplanker som "veje" mellem husene i bl.a. Ribe By og hen over det område, som benyttes til markedsplads. Disse plankeveje har en fast overflade, men ligger ujævnt. Man skal således kunne tåle rystelser og at det tager lidt længere tid/flere kræfter at komme hen over disse strækninger. Området er forholdsvis jævnt og uden hældninger - med undtagelse af ét sted, hvor stien har en hældning på 10-14 procent. Da hældningen ligger ca. midt i området kan man vælge at dele turen op i to halvdele med start fra billetsalget. Der findes tre områder med toiletter. Se de tre separate præsentationer af toiletterne.

Mærkede steder
Ribe VikingeCenter
Ribe VikingeCenter

FluebenGang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugereRibe VikingeCenter - Cafe
Cafe

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskelighederRibe VikingeCenter - Toilet ved billetsalg og butik
Toilet ved billetsalg og butik

FluebenGang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugereRibe VikingeCenter - Toilet ved cafeen
Toilet ved cafeen

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskelighederRibe VikingeCenter - Toiletter ved Ribe By
Toiletter ved Ribe By

FluebenGang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere


Kontaktinformationer
AdresseLustrupvej 4, 6760 Ribe

Telefon75 41 16 11

Emailrvc@ribevikingecenter.dk

Hjemmesidewww.ribevikingecenter.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96