Godadgang Logo

Rosenborg Slot - De Danske Kongers Kronologiske Samling

Rosenborg er ikke bare en smuk historisk bygning. Det er også et fascinerende kulturhistorisk museum, som rummer nogle af Danmarks største kulturskatte, ikke mindst de danske kronregalier og kronjuvelerne. Rosenborg Slot fremstår i dag med sine høje tårne og sit røde, sandstensornamenterede murværk som en fornem repræsentant for Christian 4.s mange bygværker, helstøbt trods mange ændringer undervejs. Det er opført i den særlige nederlandske renæssancestil, der blev typisk for periodens danske bygningsværker. Et par arkitektnavne, Bertel Langes og Hans van Steenwinckels, er knyttet til slottet. Christian 4.s egen indsats diskuteres ofte, men han har utvivlsomt leveret mange af idéerne. Museet fortæller de danske kongers historie gennem 300 år. Billetsalget er op af tre trappetrin. For at komme til udstilling skal man op af syv trappetrin. Der findes ikke løfteplatforme, lifte eller elevatorer, og det kræver derfor at man kan forcere trapper, eller medbringer en hjælper.

 

Mærkede steder
Rosenborg Slot -  Indgang og Billetsalg
Indgang og Billetsalg

FluebenGang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugereRosenborg Slot - De Danske Kongers Kronologiske Samling - 1. og 2. etage
De Danske Kongers Kronologiske Samling - 1. og 2. etage

FluebenHørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, SynshandicappedeRosenborg Slot - De Danske Kongers Kronologiske Samling - Skattekammeret
De Danske Kongers Kronologiske Samling - Skattekammeret

FluebenHørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, SynshandicappedeRosenborg Slot - De Danske Kongers Kronologiske Samling - Stue etagen
De Danske Kongers Kronologiske Samling - Stue etagen

FluebenGang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugereRosenborg Slot - Toiletfaciliteter
Toiletfaciliteter

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede


Kontaktinformationer
AdresseØster Voldgade 4A, 1350 København K

Telefon+45 33 15 32 86

Hjemmesidewww.rosenborg-slot.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96