Godadgang Logo

Skærbækcenteret - Bowlingcenter

Oversigt over Skærbækcenteret - Bowlingcenter

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Parkeringsforhold/parkeringsplads

Kommentar: Se særskilt registrering for parkering og indgang.

Indretning af bowlingcenteret

Afstand mellem lyskilder3 m

Toilettet ved cafeen

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.100 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå den ene side

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Kommentar: Handicaptoilet ved cafeen.

Information, formidling og service

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning overalt

Informationsskilte erTydelige skilte

Tekster til information og skiltningMeget enkle og logiske

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport65 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 13-01-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96