Godadgang Logo

Skærbækcenteret - Lokale 4, 5, 6

Oversigt over Skærbækcenteret - Lokale 4, 5, 6

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Parkeringsforhold/parkeringsplads

Kommentar: Se særskilt registrering for parkering og indgang.

Indvendige gange og ramper

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af toilet- og baderum

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.110 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå den ene side

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Kommentar: Handicaptoilet lige efter indgang A, til højre.

Information, formidling og service

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning overalt

Informationsskilte erTydelige skilte

Tekster til information og skiltningMeget enkle og logiske

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport65 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 13-01-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96