Godadgang Logo

Skolen på Duevej - Valgsted

Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - Valgsted

Oversigt over Skolen på Duevej - Valgsted

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Valget finder sted i Multisalen (i parterreplan), hvor til der er niveaufri adgang via elevator. Bemærk at bygningens handicaptoilet er placeret på 2. sal, hvortil der ligeledes er adgang via elevator.

Parkering ved valgstedet

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Kommentar: Skolen på Duevej råder ikke over egne parkeringsarealer. Der henvises derfor til de offentlige parkeringsarealer langs Duevej. Bemærk at kantstenene langs Duevej ikke er nedsænkede ud for skolen.

Belægning på parkeringsplads Udemærket

Adgang fra parkering og hen til indgangen

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang130 cm

Kommentar: Der er her tale om den fri passagebredde på fortovet langs Duevej.

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %3 %

Kantsten udlignetNej Red

Indgang til bygningen

Fri gangbredde ved indgang250 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Højde dørtrin2.5 cm

Kommentar: Indgangen til Multisalen / valgstedet er forsynet med en manuel, tung, udadgående dør med en samlet fri passagebredde på 89 cm. Normalt henstår indgangsdøren aflåst og kan kun åbnes via låsebrik. På valgdagen vil indgangsdøren dog være åben for alle.

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang200 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre89 cm

Tilladt at medbringe servicehundJa

Indretningen af bygningen

Bygningen har flere etagerJa

Elevator giver adgang til : Elevatoren giver fra stueplan (Niveau 0) adgang til Multisalen / valglokalet (Niveau 00), som er placeret en halv etage nede i forhold til indgangen. Elevatoren giver også adgang til 2. sal (Niveau 2), hvor bygningens handicaptoilet er placeret. Normalt vil elevatoren henstå aflåst og kan kun betjenes via låsebrik. På valgdagen vil elevatoren dog være åben for alle. Bemærk at elevatoren er forsynet med talemodul.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 150 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde90 cm

Elevatorstolens bredde110 cm

Elevatorstolens dybde140 cm

Etageknapperne, laveste 90 cm

Etageknapperne, højeste110 cm

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 8 personer / 630 kg.

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Kommentar: Der er her tale om trappen med 7 trin fra forhallen i stueplan og ned til Multisalen / valglokalet. Bemærk at trappen ikke er forsynet med trinmarkeringer eller håndlister langs begge sider.

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Toiletfaciliteter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet85 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet160 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.85 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg70 cm

Toilethøjde48 cm

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask78 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser115 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl95 cm

Højden på håndklæderulle113 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Kommentar: Handicaptoilettet er placeret på 2. sal, hvortil der er adgang via elevator.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 03-11-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96