Godadgang Logo

Skolen på Nyelandsvej

Skolen på Nyelandsvej
Skolen på Nyelandsvej
Skolen på Nyelandsvej
Skolen på Nyelandsvej

Oversigt over Skolen på Nyelandsvej

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

På Skolen på Nyelandsvej er valglokalet placeret på 1. sal, hvortil der er etableret adgang via trapper og elevator. På valgdagen opstilles der desuden valgbokse i skolens forhal til venstre umiddelbart efter hovedindgangen. Denne registrering omfatter udelukkende adgang via skolens hovedindgang, men på valgdagen vil der for mennesker med funktionsnedsættelse desuden være muligt at benytte skolegården (med indkørsel fra Nyelandsvej) til af- og påstigning. Fra skolegården er der adgang til skolen via en rampe (med håndliste i den ene side) med en maks. hældning på 8 procent. Indgangsdørene er fra skolegårdens side forsynet med sensorstyret dørautomatik. I det omfang man ikke kan benytte de opstillede faciliteter er det muligt (via tilkaldelsen af en valgtilforordnet) at afgive sin stemme på anden vis.

Parkering ved valgsted

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt20 stk

Kommentar: Skolen på Nyelandsvej råder ikke over eget parkeringsareal, og skolens gæster er derfor henvist til at benytte de offentlige parkeringsarealer i området. Opmærksomheden henvises i den forbindelse på det offentlige parkeringsareal, der er placeret under halvtag umiddelbart til højre for hovedindgangen. Parkeringsarealet er flisebelagt med afmærkede parkeringsbåse på 220 cm.

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Adgang fra parkering og hen til indgangen

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang100 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Niveauforskellen består afTrappe og rampe

Niveauudlignings hældning i %4 %

Kommentar: Hovedindgangen er forsynet med rampe (med en maks. hældning på 4 procent) suppleret med en 4-trins trappe. Rampen er forsynet med håndlister i den ene side, mens trappen er forsynet med håndlister i begge sider og i midten.

Indgang til bygningen

Fri gangbredde ved indgang200 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: Hovedindgangen er forsynet med rampe (med en maks. hældning på 4 procent) suppleret med en 4-trins trappe.

Højde dørtrin2.5 cm

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang200 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre87 cm

Kommentar: Skolens hovedindgang er forsynet med et dobbelt sæt indgangsdøre, et vindfang og dernæst et tilsvarende sæt dobbeltdøre ind til skolens forhal.

Højde på trykknap til betjening af automatiske døre110 cm

Kommentar: Hovedindgangen er forsynet med trykknapbaseret dørautomatik. Trykknappen til betjening af dørautomatikken sidder på væggen til højre for hovedindgangen i en højde på 110 cm. Ved aktivering åbnes den venstre yderdør i dørsættet længst til højre, ligesom den tilsvarende dør mellem vindfanget og skolens forhal også åbnes.

Tilladt at medbringe servicehundJa

Bygningsindretning generelt

Bygningen har flere etagerJa

Elevator giver adgang til : Elevatoren henstår normalt aflåst, men vil på valgdagen være åben for offentligheden. Elevatoren giver adgang til kælder, stueplan, 1., 2. og 3. sal. Valglokalet er placeret på 1. sal. Vær opmærksom på, at der mellem skolens etager ligger 'halve' etager, og at man derfor, for at komme til valglokalet, skal trykke på '1' i kolonne 'B' på elevatorens betjeningspanel.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 200 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde80 cm

Elevatorstolens bredde110 cm

Elevatorstolens dybde190 cm

Etageknapperne, laveste 116 cm

Etageknapperne, højeste134 cm

Kommentar: Elevatoren er placeret for enden af gangarealet til venstre for hovedindgangen og giver adgang til valglokalet på 1. sal. Elevatoren har en kapacitet på 13 personer / 1.000 kg.

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Kommentar: Trappen (22 trin) forbinder skolens forhal med 1. sal, hvor valglokalerne er placeret.

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Kommentar: Valglokalet er placeret på 1. sal, hvortil der er etableret adgang via trapper og elevator.

Passagebredde gennem døre i bygningen180 cm

Kommentar: Der er her tale om dørbredden indtil valglokalet på 1. sal.

Passagebredde på gange i bygningen200 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Service

Assistance i forbindelse med stemmeafgivelseJa

Afstand til offentlig transport75 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 19-05-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96