Godadgang Logo

Skolen på Nyelandsvej - Valgsted

Skolen på Nyelandsvej - Valgsted
Skolen på Nyelandsvej - Valgsted
Skolen på Nyelandsvej - Valgsted
Skolen på Nyelandsvej - Valgsted

Oversigt over Skolen på Nyelandsvej - Valgsted

Informationer til
Red Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

På Skolen på Nyelandsvej er valglokalet placeret på 1. sal, hvortil der er etableret adgang via trapper og elevator. På valgdagen opstilles der desuden valgbokse i skolens forhal til venstre umiddelbart efter hovedindgangen. Denne registrering omfatter udelukkende adgang via skolens hovedindgang, men på valgdagen vil der for mennesker med funktionsnedsættelse desuden være muligt at benytte skolegården (med indkørsel fra Nyelandsvej) til af- og påstigning. Fra skolegården er der adgang til skolen via en rampe (med håndliste i den ene side) med en maks. hældning på 8 procent. Indgangsdørene er fra skolegårdens side forsynet med sensorstyret dørautomatik. I det omfang man ikke kan benytte de opstillede faciliteter er det muligt (via tilkaldelsen af en valgtilforordnet) at afgive sin stemme på anden vis.

Adgang fra parkering og hen til indgangen

Bredde på friholdt areal200 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Placering af håndlister Begge sider

Indgang til bygningen

Dørtrin er markeretJa

Trædeflade på rist/rampe/trappe består afGitterrist

Længde af huller i gitteriste (målt i gangretningen)3 cm Red

Bredde af huller i gitterriste (målt i gangretningen)3 cm

Kommentar: Skolens hovedindgang er forsynet med et dobbelt sæt indgangsdøre, et vindfang og dernæst et tilsvarende sæt dobbeltdøre ind til skolens forhal.

Højde på trykknap til betjening af automatiske døre110 cm

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Glasparti markeret med vandret markeringGod markering flere steder

Tilladt at medbringe førerhundJa

Bygningsindretning generelt

Elevator giver adgang til : Elevatoren henstår normalt aflåst, men vil på valgdagen være åben for offentligheden. Elevatoren giver adgang til kælder, stueplan, 1., 2. og 3. sal. Valglokalet er placeret på 1. sal. Vær opmærksom på, at der mellem skolens etager ligger 'halve' etager, og at man derfor, for at komme til valglokalet, skal trykke på '1' i kolonne 'B' på elevatorens betjeningspanel.

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenDelvist

Anvendes easy-touch knapperNej

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Kommentar: Elevatoren er placeret for enden af gangarealet til venstre for hovedindgangen og giver adgang til valglokalet på 1. sal. Elevatoren har en kapacitet på 13 personer / 1.000 kg.

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretSparkeflade

Placering af håndlister ved trapperBegge

Kommentar: Trappen (22 trin) forbinder skolens forhal med 1. sal, hvor valglokalerne er placeret.

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Gange er friholdt for inventarJa

Afstand mellem lyskilder3 m

Service

Assistance i forbindelse med stemmeafgivelseJa

Afstand til offentlig transport75 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 19-05-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96