Godadgang Logo

Skolen ved Søerne - Alternativ indgang

Skolen ved Søerne - Alternativ indgang
Skolen ved Søerne - Alternativ indgang
Skolen ved Søerne - Alternativ indgang
Skolen ved Søerne - Alternativ indgang
Skolen ved Søerne - Alternativ indgang
Skolen ved Søerne - Alternativ indgang

Frederiksberg Kommune har fokus på tilgængeligheden til kommunens bygninger med offentlig adgang. Kommunen har i den forbindelse fået otte valgsteder - herunder valgstedet på Skolen ved Søerne – tilgængelighedsregistreret. I de tilfælde hvor valgstederne ikke er tilgængelige for alle har Frederiksberg Kommune iværksat supplerende foranstaltninger, der sikrer, at alle har mulighed for at afgive deres stemme. Disse supplerende foranstaltninger (ændring af parkeringsforhold, opstilling af udendørs valgtelte mv.) er i sagens natur forskellige, idet de er tilpasset forholdene på de enkelte valgsteder. På registreringstidspunktet var de supplerende foranstaltninger ikke iværksat / opstillede og indgår derfor ikke i denne registrering. Retningslinierne for udformningen af valgbokse mv. er udarbejdet af Statens Byggeforsknings Institut og er Frederiksberg Kommune bekendt.

Oversigt over Skolen ved Søerne

 

Information om adgangsforholdene opdelt i grupper
Information ALLE
Flueben Kørestolsbrugere
Flueben Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseNiels Ebbesens Vej 10, 2000 Frederiksberg

Hjemmesidewww.frederiksberg.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96