Godadgang Logo

Smålandshavet - 1. Hovedbygningen - Konferencesalen

Smålandshavet -  1. Hovedbygningen - Konferencesalen
Smålandshavet -  1. Hovedbygningen - Konferencesalen

Oversigt over Smålandshavet - 1. Hovedbygningen - Konferencesalen

Informationer til
Red Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Konferencesalen er placeret med indgang på højre hånd umiddelbart efter receptionen.

Adgang frem til indgang

Bredde på friholdt areal160 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Indgangsforhold

Kommentar: Gangarealet foran hovedindgangen har en hældning på ca. 3 procent frem til indgangen. Der er dispenseret for vandret repos foran indgangen, idet indgangspartiet er forsynet med sensorstyret dørautomatik.

Kommentar: Indgangspartiet i hovedbygningen er forsynet med sensorstyrede glasskydedøre med en samlet fri passagebredde på 135 cm.

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Glasparti markeret med vandret markeringRinge markering flere steder

Højden af standere, steler og søjler70 cm

Markering på standere, steler og søjlerIngen markering

Kommentar: Stelerne er placeret i overgangen mellem parkeringsarealerne og gangbanen, der leder frem til hovedindgangen.

Forhal, reception m.m.

Kommentar: Der er dispenseret for betalingsterminalens betjeningshøjde i receptionen, idet den kan rækkes ned i 80 - 90 cm.

SkrankebelysningNej

Kommentar: Skranken er placeret på højre hånd umiddelbart efter hovedindgangen.

Bygningsindretning generelt

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade og sparkeflade

Placering af håndlister ved trapperIngen håndlister Red

Kommentar: Der er her tale om 2-trinstrapper, der forbinder salens i alt 5 niveauer. Adgang til Konferencesalens talerstol forudsætter at man kan klare to klare 2-trinstrapper (trinhøjde på 11 cm) uden håndlister. Smålandshavet råder dog over mobile ramper, der kan udlægges efter behov.

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af toiletfaciliteter

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Kommentar: Handicaptoilettet er placeret med indgang fra receptionsområdet.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

Afstand til kiosk0.5 km

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-01-2015 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96