Godadgang Logo

Smålandshavet - 1. Hovedbygningen - Konferencesalen

Smålandshavet -  1. Hovedbygningen - Konferencesalen
Smålandshavet -  1. Hovedbygningen - Konferencesalen

Oversigt over Smålandshavet - 1. Hovedbygningen - Konferencesalen

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Konferencesalen er placeret med indgang på højre hånd umiddelbart efter receptionen.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt100 stk

Kommentar: Smålandshavet råder over egne parkeringsarealer med indkørsel fra Alléen. Parkeringsarealet ved hovedbygningen er asfalteret og opstribet i 2,4 m brede båse. Der er ikke etableret handicapparkeringspladser, men tættest på indgangen er der et område, hvor af- og påstigning er tilladt.

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Adgang frem til indgang

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Kommentar: Gangbanen fra parkeringsarealerne frem mod hovedindgangen har en bredde på 160 cm.

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %3 %

Kommentar: Gangarealet foran hovedindgangen har en hældning på ca. 3 procent.

Indgangsforhold

Fri gangbredde ved indgang200 cm

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: Gangarealet foran hovedindgangen har en hældning på maks. 3 procent.

Kommentar: Indgangspartiet i hovedbygningen er forsynet med sensorstyrede glasskydedøre med en samlet fri passagebredde på 135 cm.

Forhal, reception m.m.

Kommentar: Der er dispenseret for betalingsterminalens betjeningshøjde i receptionen, idet den kan rækkes ned i 80 - 90 cm.

Skrankehøjde116 cm

Kommentar: Skranken er placeret på højre hånd umiddelbart efter hovedindgangen.

Bygningsindretning generelt

Træk- og trykkraft for døre i bygningen7 kg Red

Kommentar: Døren til Konferencesalen er dobbelt og har en samlet fri passagebredde på ca. 190 cm.

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Placering af håndlister ved trapperIngen håndlister Red

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Nej Red

Kommentar: Der er her tale om 2-trinstrapper, der forbinder salens i alt 5 niveauer. Adgang til Konferencesalens talerstol forudsætter at man kan klare to klare 2-trinstrapper (trinhøjde på 11 cm) uden håndlister. Smålandshavet råder dog over mobile ramper, der kan udlægges efter behov.

Indretning af mødelokaler, konferencefaciliteter m.m.

Stole med armlænJa

Stole med ryglænJa

Sædehøjde på stol45 cm

Kommentar: Bordene i auditoriet er fastmonteret i gulvet, mens de tilhørende stole er fritstående. Det vil derfor være muligt for kørestolsbrugere, at benytte de fastmonterede borde på mellemste niveau som arbejdsstation.

Passagebredde mellem stolerækker90 cm

Kommentar: Der er ikke etableret niveaufri adgang til Konferencesalens nederste niveau, hvor talerstolen er placeret. Smålandshavet råder dog over mobile ramper, der kan udlægges efter behov.

Indretning af toiletfaciliteter

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletVenstre side Red

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa Red

Højde på håndvask80 cm

Højden på sæbedispenser110 cm

Afstand til sæbedispenser30 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på håndklæderulle130 cm

Kommentar: Handicaptoilettet er placeret med indgang fra receptionsområdet.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

Afstand til kiosk0.5 km

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-01-2015 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96