Godadgang Logo

Smørum Kultur- og Idrætscenter

Smørum Kultur- og Idrætscenter
Smørum Kultur- og Idrætscenter
Smørum Kultur- og Idrætscenter

Egedal Kommune har fokus på tilgængeligheden til kommunens bygninger med offentlig adgang. Kommunen har i den forbindelse fået en række bygninger - herunder Smørum Kultur- og Idrætscenter - tilgængelighedsregistreret. Du kan læse mere om adgangsforholdene i faktaarket nedenfor.

 

Mærkede steder
Smørum Kultur- og Idrætscenter - 1. Hal 1, 2 og 3
1. Hal 1, 2 og 3

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappedeSmørum Kultur- og Idrætscenter - 2. Café Smørhullet
2. Café Smørhullet

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappedeSmørum Kultur- og Idrætscenter - 3. Klub- og mødelokaler
3. Klub- og mødelokaler

FluebenSynshandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, HørehandicappedeSmørum Kultur- og Idrætscenter - 4. Handicaptoilet i forhal
4. Handicaptoilet i forhal

FluebenGang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugereSmørum Kultur- og Idrætscenter - 5. Handicaptoilet i gangarealet mellem Hal 2 og Hal 3
5. Handicaptoilet i gangarealet mellem Hal 2 og Hal 3

FluebenGang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugereSmørum Kultur- og Idrætscenter - 6. Handicaptoilet på 1. sal
6. Handicaptoilet på 1. sal

FluebenGang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere


Kontaktinformationer
AdresseFlodvej 62, 2765 Smørum

Telefon72 59 78 03

Hjemmesidewww.egedalkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/idraetsanlaeg-og-svoemmehaller/smoerum-idraetsanlaeg

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96