Godadgang Logo

Søndersøskolen

Billede af tilgængelighed
Billede af tilgængelighed
Billede af tilgængelighed
Billede af tilgængelighed

Søndersøskolen består af følgende bygninger: Fløj A rummer mellemtrinnet Fløj B rummer indskolingen, basisklasser og skolens fritidshjem om eftermiddagen Fløj C rummer børnehaveklasserne og er fritidshjem for microer og de mindre klasser om eftermiddagen Fløj D rummer udskolingen og størstedelen af skolens faglokaler. Skolens kontor, psykologer, tale/hørepædagog, tosprogskonsulent, sundhedplejerske og tandlæger kan findes på 1. sal i Fløj D. Dertil kommer Søndersøhallen som også er skolens gymnastikhal. Uden for skoletiden anvendes en del lokaler til aftenskole, møder eller forældrearrangementer. De oftest benyttede lokaler er: Cafe A i fløj A, Musiklokalet i Fløj B, Cafe C og multisalen i fløj C, sløjdlokaler og musiklokalet i Fløj D stuen og Lærerværelset, hjemmekundskab og håndarbejde i Fløj D 1 sal.

 

Mærkede steder
Billede af Fløj A + B
Fløj A + B

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappedeBillede af Fløj C med Multisal
Fløj C med Multisal

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappedeBillede af Fløj D
Fløj D

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede


Kontaktinformationer
AdresseKirke Værløsevej 50, 3500 Værløse

Telefon72 35 74 03

Emailsondersoskolen@furesoe.dk

Hjemmesidewww.soendersoe-vaerloese.dk