Godadgang Logo

Udkigsplatform Sårup

Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup

Oversigt over Udkigsplatform Sårup

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Turen fra parkeringspladsen og frem til udsigtsplatformen (400 m) foregår i jævnt terræn via en fin sti og den eneste hældning er 20 m før platformen, hvor der er hældninger på op til 11% uden håndlister. Der er borde og bænke ved parkeringspladsen/stiens begyndelse og fremme ved platformen - men ved platformen ligger de inde på ujævnt terræn. Der er ikke siddepladser på platformen eller undervejs. Der er fine oversigts- og informationsskilte - de er blot anbragt inde på græsarealer. Vejvisningen til platformen er fin i form af naturstyrelsens skiltning.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt10 stk

Belægning på parkeringsplads Delvis ujævn Red

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGræs

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet5 m

Afstand fra holdeplads til begyndelsen af stisystemet i m5 m

Beskrivelse af rute

Oversigtskort over store anlægJa

Kommentar: Der er fine oversigts- og informationsskilte - de er blot anbragt inde på græsarealer. Vejvisningen til platformen er fin i form af naturstyrelsens skiltning.

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerFast grus

Kommentar: Stien er belagt med fast grus, men man skal dog regne med at belægningen på nogle strækninger er med småsten.

Kommentar: Der er én smal passage forbi en afspærring, som har en passagebredde på ca 90 cm.

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning 11 % Red

Placering af håndlister Ingen håndliste Red

Kommentar: Stien frem til platformen er stort set uden hældninger på nær de sidste 20 meter før platformen, hvor hældningen på stien er op til 11 %. Der er ingen håndlister.

Tilladt at medbringe servicehundJa

Udkigsplatform

Niveauudligning frem til platformRampe

Niveauudligningens hældning 3 %

Belægning på platformTræ

Håndlister på platformenJa

Passagebredde på platform180 cm

Bænke på platformenNej

Kommentar: Bemærk at der ikke er siddepladser på platformen.

Hvilepladser langs stisystemet / på området

Afstand mellem hvilepladser 400 m

Hvileplads har ryglænNej

Hvileplads har armlænNej

Siddehøjde på hvilepladser 45 cm

Kommentar: Der er borde og bænke ved parkeringspladsen/stiens begyndelse og fremme ved platformen - men ved platformen ligger de inde på ujævnt terræn.

God sti frem til borde/bænkeNej Red

Underlag er fast og jævntNej Red

Bænkens sæde-/siddehøjde45 cm

Der er siddeplads, hvor man ikke skal skræve over stivere, bordben m.m.Ja

Toiletter

Der findes toilet på udearealNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 07-07-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96