Godadgang Logo

Udkigsplatform Sårup

Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup
Udkigsplatform Sårup

Oversigt over Udkigsplatform Sårup

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Turen fra parkeringspladsen og frem til udsigtsplatformen (400 m) foregår i jævnt terræn via en fin sti og den eneste hældning er 20 m før platformen, hvor der er hældninger på op til 11% uden håndlister. Der er borde og bænke ved parkeringspladsen/stiens begyndelse og fremme ved platformen - men ved platformen ligger de inde på ujævnt terræn. Der er ikke siddepladser på platformen eller undervejs. Der er fine oversigts- og informationsskilte - de er blot anbragt inde på græsarealer. Vejvisningen til platformen er fin i form af naturstyrelsens skiltning.

Parkering

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGræs

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet5 m

Beskrivelse af rute

Oversigtskort over store anlægJa

Kommentar: Der er fine oversigts- og informationsskilte - de er blot anbragt inde på græsarealer. Vejvisningen til platformen er fin i form af naturstyrelsens skiltning.

Udkigsplatform

Kommentar: Bemærk at der ikke er siddepladser på platformen.

Hvilepladser langs stisystemet / på området

Afstand mellem hvilepladser 400 m

Toiletter

Der findes toilet på udearealNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 07-07-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96