Godadgang Logo

Værløse Svømmehal - Bassiner

Værløse Svømmehal - Bassiner
Værløse Svømmehal - Bassiner
Værløse Svømmehal - Bassiner
Værløse Svømmehal - Bassiner
Værløse Svømmehal - Bassiner
Værløse Svømmehal - Bassiner
Værløse Svømmehal - Bassiner
Værløse Svømmehal - Bassiner
Værløse Svømmehal - Bassiner
Værløse Svømmehal - Bassiner
Værløse Svømmehal - Bassiner
Værløse Svømmehal - Bassiner
Værløse Svømmehal - Bassiner
Værløse Svømmehal - Bassiner

Oversigt over Værløse Svømmehal - Bassiner

Informationer til
Check Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Værløse svømmehal har rigtig gode adgangsforhold. Foruden almindelig herre og dame omklædning er der 3 omklædningsrum til familier/gæster med handicap i forbindelse med svømmehallen og de varme børne- og træningsbassiner og tilsvarende tilgængelige omklædningsforhold i Relax afdelingen (varmtvands bassin.)Det er muligt at få udleveret en elektronisk chip til at betjene bom, der giver adgang til de handicapparkeringspladser, som er placeret helt tæt på indgangen. Der skal betales et depositum for udlevering af chippen. Der findes ikke egentlige tilskuerpladser i svømmehallen, men der findes en række af stenbænke som benyttes ved stævner. Kørestolsbrugere kan få adgang til svømmehallen for at overvære stævner.

Parkering og frem til indgang

Antal handicap-parkeringspladser4 stk

Antal P-pladser ialt80 stk

Kommentar: Der findes 2 pladser på det store parkeringsareal ved skolen/svømmehallen og 2 pladser oppe ved svømmehallen. Man kan køre op til de to pladser ved svømmehallen, hvis man har et kort til bommen eller når bommen er oppe. Der er adgang via rampe eller trapper fra den store parkeringsplads.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3 m

Antal pladser til kassevogne2 stk

Kommentar: Kassebiler kan parkere ved de to øvre handicapparkeringspladser, da der er rigelig plads. De to pladser på det store parkeringsareal er 3 m bredde og beregnet til personbiler.

Afstand fra handicapparkering til indgang35 m

Afstand fra holdeplads til indgang10 m

Kommentar: Målt fra de to nærmeste p-pladser

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangRampe

Niveauudlignings hældning i %5.5 %

Kantsten udlignetJa

Kommentar: Rampen er suppleret med en trappe.

Trapper forefindesJa

Antal trin på trappe6 stk

Belægningstype på trappeGod asfalt, fliser el. lign

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Kommentar: Trappen har 6 lange trin i 10 cm højde. Der er dispenseret for enkel håndliste, da der er passage udenom trappen via rampe med en hældning på 5,5 procent.

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang200 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang200 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre160 cm

Kommentar: Dobbelt glasdøre med automatisk døråbner. Trykknap både ude og inde. Der er to sæt døre i vindfanget og trykknappen betjener begge sæt døre. Dørene er i øvrigt med "åben let". Dvs. når man har skubbet døren lidt op, åbner den selv resten af vejen.

Højde på trykknap til betjening af automatiske døre90 cm

Trykknap modsat hængselssideJa

Kommentar: Dørtryk ved hovedindgangen.

Indretning forhal, reception, billetsalg m.m.

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

Skrankehøjde102 cm

Mindste længede af friplads foran skranke150 cm

Kommentar: Der er teleslynge i skranken. Man kan betale med Dankort.

Bygningsindretning generelt

Passagebredde gennem døre i bygningen67 cm Yellow

Højden af dørtrin i bygningen0 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen4 kg

Kommentar: Der er en dobbelt dør mellem området med det store bassin og Relax afdelingen. Begge døre skal åbnes, hvis man skal passere i en badestol. Der er dispenseret, da livredderne kan assistere.

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Kommentar: Hele svømmehallen og alle faciliteter er i et plan.

Omklædningsfaciliteter

Lukket omklædningskabineJa

Passagebredde på dør til omklædningskabine86 cm

Niveaufri adgang til omklædningskabinenJa

Mindste mål af frit manøvreareal i omklædningskabine130 cm

Friplads i omklædningsaflukke med plads til hjælper200 cm

Separate omklædningsrumJa

Kommentar: Når man har løst billet er der adgang til gang med 3 separate familie/handicap omklædningsrum med plads til omklædning og bad og et separat tilgængeligt toilet. Ideelt hvis man medbringer hjælper af modsat køn eller skal klæde om flere samlet.

Garderobeskab plads til kropsbårne hjælpemidlerJa

Garderobeskabe er placeret i tilknytning til øvrige handicapfaciliteter i omklædningJa

Højde på bøjlestang/knager180 cm

Mindste højde på håndtag til garderobeskab80 cm

Største højde på håndtag til garderobeskab140 cm

Min. 1 garderobeskab er placeret i en højde på 90 - 120 cmJa

Kørestol kan placeres Helt tæt på

Friplads på 130 x 130 cm foran garderobeskabJa

Kommentar: Garderobeskabene er anbragt i gangen (gangbredde 150 cm) lige ud for familie/handicapomklædningsrummene. Skabene åbnes med chiparmbånd, som udleveres ved billetkøb. Armbåndet holdes op foran dørnummeret. Man kan ikke mærke numrene på skabene så husk at tælle skabene, så du ved hvilket, der er dit.

Toiletter og badefaciliteter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet86 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet200 cm

Længde af vendeareal på toilet200 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.110 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg75 cm

Toilethøjde48 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa Red

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser105 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl90 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Kommentar: Der er monteret håndbruser ved siden af håndvasken, som kan nås fra toilettet. Vandet tændes på armaturet på vasken og når man trykker knappen på bruseren ind, skifter vandet fra vandhanen til bruseren.

Adgang til bruserfra alle sider

Bruser kan betjenesStående og siddende

Type bruserTelefonbruser med fast vægmontering

Mindste højde for vægmontering af bruser110 cm

Største højde for vægmontering af bruser180 cm

Bruse-sæde/taburetBruse-taburet forefindes

Sædehøjde brusesædet/badestol/badetaburet45 cm

Højde på armatur til at styre vand og temperatur100 cm

Kommentar: Brusepladsen i familie/handicapomklædningen er forsynet med både væghængt bruser (180 cm højde) og telefonbruser, der kan reguleres i højden. Vandtemperaturen er indstillet og der tændes ved tryk på en knap. Der findes brusetaburet i alle tre rum og der kan lånes badestol med armlæn, ryglæn og fodstøtte. Den står fast i relaxafdelingen, men kan lånes ved henvendelse til livredderne. Der er ikke bænke i omklædningsrummet, men der er bordplade til fralægning. I rummet tættest på svømmehallen kan bordhøjden reguleres (hævesænkebord). Der er pusleplads i alle rum.

Indretning sports- og træningsfaciliteter

Passagebredde på gangbane rundt om baneanlæg150 cm

Belægning på gangbane omkring baneanlægGod asfalt, jævne fliser og lign.

Kommentar: Alle tre bassiner har riste langs alle kanter som er tydelige at mærke. Langs det store bassin er opsat en kæde.

Der er personlift til rådighed ved niveauskiftNej

Gribekant eller håndlister i bassin2 sider i bassin med gribekant

Egen kørestol må anvendes Nej

følgende hjælpemidler kan lånes/lejes: Kørestol velegnet til vand.

Kommentar: Der findes trappe med håndliste i begge sider til det store bassin (25 m) og til det varmere trænings/lege bassin. Trappen er med fine trin. Derudover findes der et antal stiger med håndlister i begge sider. Kanten af bassinerne er i niveau med vandet og der er følbar riste og anti skrid belægning hele vejen rundt. For enderne af 25 m bassinet er kanterne forhøjet så man kan sidde på dem og svinge ned i vandet. Der findes ikke lift eller anden løfteanordning i svømmehallen.(kun i relax)

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Kommentar: Dog ikke med ind til bassiner.

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 05-04-2018 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96