Godadgang Logo

Nye tilgængelige lægeklinikker i Region Hovedstaden

03-06-2021

I den seneste måned er der åbnet 3 nye lægeklinikker i Region Hovedstaden, som er rigtig godt indrettet og opfylder kriterierne om gode adgangsforhold for alle. God Adgang har været med på sidelinien og bistået ejerne i forhold til at indtænke brugerbehov og god tilgængelighed i indretningen af klinikkerne. Og resultatet er blevet rigtig godt til glæde for de patienter, som skal færdes i klinikkerne og forhåbentlig skal være patienter der i mange år. 

Når man åbner en ny klinik eller flytter til nye lokaler, kan der opstå mange spørgsmål vedrørende opfyldelse af kriterier i bygningsreglementet og Region Hovedstadens krav til  indretningen af klinikkerne.  For at gøre det lettere for ejeren af en klinik at sikre sig, at indretningen og adgangsforholdene er i orden efter de gældende regler, tilbyder Region Hovedstaden rådgivning i samarbejde med God Adgang. Det har de tre nye klinikker benyttet sig af.

En konsulent fra God Adgang har sammen med ejerne set på de konkrete fysiske lokaler, kommenteret tegninger af indretningen og drøftet forskellige løsninger. Det er nu let for alle at parkere, komme ind i klinikkerne, komme til behandling og benytte eksempelvis toiletter og venterum. God Adgang har registreret oplysningerne om klinikkerne og taget billeder af tilgængeligheden så patienter, pårørende m.fl. kan danne sig et indtryk forud for et besøg i klinikkerne. 

Du kan læse mere om  Birkerød Lægehus, Copenhagen Sundhedshus (Kastrup) og Lægerne Salomon og Hansen (Værløse) via disse link. 

    

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96