Godadgang Logo

Strategi om Universel design

10-11-2020

Er du en del af et byggeri eller udformningen af et rekreativt område, hvor der er en overordnet strategi om universel design, så har du måske brug for at inddrage God Adgang i dit arbejde. 

Universel design er for mange en ny strategi og en ny tankegang, og derfor kan det være en god ide at hente input og ideer fra ressourcepersoner, som ikke laver andet end at arbejde med tilgængelighed og universel design - koblet op på hvordan forskellige brugere færdes og bevæger sig i bygninger og på udearealer. Hos God Adgang har vi to konsulenter, som du kan vælge at trække på:

Ulla Kramer er master i universel design og tilgængelighed fra Aalborg  Universitet (2016) og er også auditor i tilgængelighed (SBI). Derudover har Ulla stor erfaring fra 15 års arbejde med registrering og vurdering af tilgængelighed til byggeri og udearealer. Ulla er forfatter til Dansk Standards 2 håndbøger om adgangsforhold til udearealer; DS105 udearealer for alle og har holdt en række foredrag og oplæg om tilgængelighed og ligeværdig adgang for alle. 

Rene Grove Kristensen er økonom og har gennemført SBI's kursus "Auditor i tilgængelighed" og har igennem 6 år besigtiget og vurderet tilgængeligheden til ca 100 bygninger om året.

Du er velkommen til at kontakte os, så vi kan drøfte, hvordan vi bedst muligt kan bidrage til dit projekt.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96