Godadgang Logo

Parker og andre pusterum

Hellerup Strandpark, er udformet af G.N. Brandt i 1912-18, og er formodentlig Danmarks første park, som bevidst er anlagt ud fra funktionalismens ideer og tanker. Rosenhaven og Staudehaven udgør de egentlige haveelementer i Hellerup Strandpark.  I anlægget findes også en sandstrand, som benyttes intensivt til solbadning og ophold i sommermånederne samt Hellerup Lystbådehavn, som med sine smukke omgivelser indbyder til ophold både på og ved vandet.



 

Hillerød Kirkegård er en smuk kirkegård, som ud over at være kirkegård også indbyder til en spadsere tur i de grønne omgivelser. Størstedelen af stierne rundt på kirkegården er med fast belægning i form af fliser, asfalt eller slotsgrus. Man skal være forberedt på kortere strækninger med perlesten ind til de enkelte gravsteder. En stor del af kirkegården er i et niveau, men der er afdelinger med adgang via trapper eller stier med en hældning på 5-10 procent. Der er mange bænke opstillet langs stierne, som har fast belægning, så de er lette at komme hen til. Der findes et dame- og et herretoilet på hver side af kapellet bag kirken men ikke tilgængelige toiletfaciliteter.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96