Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

Danske Handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationer (DH) består af 32 medlemsorganisationer med tilsammen over 320.000 medlemmer, og dækker alle typer handicap. DH beskæftiger sig med handicappolitik og arbejder ud fra deres vedtægter alene med de emner, der er af fælles interesse for alle medlemsorganisationer.
DH udpeger lokalt brugerrepræsenterer fra DH's afdelinger, der hver for sig fungerer som kommunale paraplyorganisationer, hvortil handicaporganisationernes lokalkredse er tilknyttet.
DH’s udvalg, der er sammensat af eksperter fra medlemsorganisationerne, arrangerer temamøder og forbereder vedtagelsen af DH's politikpapirer.


Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96