Godadgang Logo

Charlottenlund Strand

Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand

Oversigt over Charlottenlund Strand

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Charlottenlund Strand ligger ved Charlottenlund Fort. Ved stranden er der opholdsarealer med græs eller sand og en flot lang promenade med bænke. Fra parkeringsarealet, der indeholder 2 handicapparkeringspladser, er der ca. 300 m ad en god asfalt sti frem til badebroen, som fører over sandet og ud i vandet (50 m lang). Fra badebroen er der adgang til vandet via en god trappe med håndlister i begge sider. Der er ikke rampe eller lift ved broen. Det er muligt at låne en vandgående badestol, hvis man på forhånd bestiller den hos Gentofte Kommunes Hjælpemiddeldepot. Man skal selv hente og aflevere stolen efter endt brug. Dette aftales samtidig med reservationen. I de hvide bygninger, som ligger ved broen, findes der kiosk og toiletter - herunder et handicaptoilet - og omklædningsfaciliteter. Derudover findes der også et handicaptoilet i den sorte bygning tæt på parkeringsarealet. Du kan se billeder og detaljerede oplysninger om begge toiletter nedenfor.

Parkering ved Charlottenlund Fort

Kommentar: Der er indkørsel til parkeringsarealet fra Strandvejen. Der er to markerede handicapparkeringspladser.

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet30 m

Adgangen til vandet

Kommentar: Der er kun adgang til vandet fra stranden eller via badebroen og trappen ned i vandet. Det er muligt at reservere en sand- og vandgående badestol, hvis man på forhånd bestiller den via Gentofte Kommunes hjemmeside. Man skal selv hente og aflevere badestolen hos hjælpemiddeldepotet,som aftales nærmere ved bestillingen.

Adgangen til badebroen

Badebro har trappe til bundenJa

Kommentar: Broen fra promenaden og ud i vandet er ca 50 m lang. Fra badebroen er der en fin trappe med 10 trin (trinhøjde 15 cm, trindybde 45 cm) med håndlister i begge sider i 80 cm højde. Man kommer ned til en vanddybde på 70-80 cm. Ved trappen er der opsat plinte 30 cm/15 cm høje som kan bruges af mobile, selvhjulpne kørestolsbrugere i forbindelse med flyt fra en kørestol til broen og tilbage igen. Der er ikke rampe eller lift i forbindelse med broen.

Livredder

Der er tilknyttet en livredderfunktion til strandenJa

Livredderen er på stranden i dette tidsrum: I sommerhalvåret

Omklædning og toiletter

Indendørs omklædningsmulighederJa

Kommentar: Der er toiletter - herunder et handicaptoilet - og omklædningsfaciliteter i de hvide bygninger langs promenaden. Derudover findes der også et handicaptoilet i den sorte bygning tæt på parkeringsarealet. Nedenfor følger først oplysningerne om toilettet i den hvide bygning og derefter toilet i den sorte bygning

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.80 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Kommentar: Døren ind til handicaptoilettet er med trykknap til en dørautomatik samt elektronisk lås.

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.86 cm Yellow

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Kommentar: Bemærk at døren er tung at åbne, da dørpumpen pga vejrforholdene er stram.

Aflåst toiletNej

Betaling for brug af toiletfacilitetNej

Information

Strand med blå flagJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 25-08-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96