Godadgang Logo

Gentofte Kommune - Tranehaven

Gentofte Kommune - Tranehaven

Oversigt over Gentofte Kommune - Tranehaven

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Parkering og frem til indgang

Bredde på friholdt areal200 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Indgang til bygning

Kommentar: Målt repos ved automatisk skydedør.

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed belægningsskift

Glasparti markeret med vandret markeringRimelig markering flere steder

Reception og venteværelse

Fri passagebredde frem til skranke 200 cm

Bygningsindretning generelt

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Gange er friholdt for inventarJa

Gangarealer kan anvendes som ledelinierJa

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade og sparkeflade

Placering af håndlister ved trapperBegge

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletter

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Information og formidling

Informationsskilte erDelvis tydelige skilte

Ínformationsskilte harDelvis tydelig tekst

Kontraster på informationsskilteRimelige kontraster

Højde på tekst på informationsskilte220 cm

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport150 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-03-2011 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96