Godadgang Logo

Gentofte Kommune - Tranehaven

Gentofte Kommune - Tranehaven

Oversigt over Gentofte Kommune - Tranehaven

Informationer til
Red Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Parkering og frem til indgang

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Reception og venteværelse

Fri passagebredde frem til skranke 200 cm

Bygningsindretning generelt

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Nej

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletter

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.60 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå begge sider af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Information og formidling

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterDelvis god skilting

Informationsskilte erDelvis tydelige skilte

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport150 m

Oplæsning af hjemmesideNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-03-2011 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96