Godadgang Logo

Gentofte Sø

Gentofte Sø
Gentofte Sø
Gentofte Sø

Gentofte Sø og Brobæk Mose er udpeget som Natura 2000-område, og er derfor pålagt særlige krav om bevaring og udvikling af naturindholdet. Langs søbredden forløber en flot sti, der hele vejen rundt om søen er 2,6 km lang. Stien bruges af mange til kondiløb, spadsereture og lignende og udgør endvidere en trafiksikker forbindelse til flere skoler. På Gentofte Kommunes hjemmeside kan man finde en fin online guide om dyrelivet og de ting, man kan se på turen rundt om Gentofte Sø. Nedenfor finder du beskrivelse af adgangsforholdene rundt om søen. Klik på billederne for at få den vist i stor størrelse.

Kort over området

Mærkede steder
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gåtur rundt om søen

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskelighederGentofte Sø - Toilet ved Fiskebakken
Toilet ved Fiskebakken

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder


Kontaktinformationer
AdresseFiskebakken 4, 2820 Gentofte

Hjemmesidewww.Gentofte.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96