Godadgang Logo

Gentofte Sø - Toilet ved Fiskebakken

Gentofte Sø - Toilet ved Fiskebakken
Gentofte Sø - Toilet ved Fiskebakken
Gentofte Sø - Toilet ved Fiskebakken
Gentofte Sø - Toilet ved Fiskebakken
Gentofte Sø - Toilet ved Fiskebakken
Gentofte Sø - Toilet ved Fiskebakken
Gentofte Sø - Toilet ved Fiskebakken
Gentofte Sø - Toilet ved Fiskebakken

Gentofte Sø og Brobæk Mose er udpeget som Natura 2000-område, og er derfor pålagt særlige krav om bevaring og udvikling af naturindholdet. Langs søbredden forløber en flot sti, der hele vejen rundt om søen er 2,6 km lang. Stien bruges af mange til kondiløb, spadsereture og lignende og udgør endvidere en trafiksikker forbindelse til flere skoler. Nedenfor finder du beskrivelse af adgangsforholdene rundt om søen. Klik på billederne for at få den vist i stor størrelse. I 2020 blev der anlagt en handicapparkeringsplads ved Fiskebakken og Søbredden 1 og der blev indrettet et nyt tilgængeligt toilet i bygningen ved Fiskebakken.

Oversigt over Gentofte Sø

Information om adgangsforholdene opdelt i grupper
Information ALLE
Flueben Kørestolsbrugere
Flueben Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseFiskebakken 4, 2820 Gentofte

Hjemmesidewww.Gentofte.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96