Godadgang Logo

Greve Museum - Særudstilling

Greve Museum - Særudstilling

Oversigt over Greve Museum - Særudstilling

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Museets særudstillinger findes på 1. sal i bygningen, hvor hovedindgangen er placeret. Der er etableret hhv. elevator og trappe til 1. sal. Elevator og trappe finder du til højre for hovedindgangen, hvor også toiletfaciliteterne er placeret.

Parkering

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFast grus, chaussésten el. lign.

Fra parkering til bygning

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Reception, forhal, billetsalg m.v.

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

Bygningsindretning generelt

Elevator giver adgang til : Elevator giver adgang til museets særudstilling på 1.sal.

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Nej

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af toiletfaciliteter

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.70 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Generelle forhold

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport600 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 04-10-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96