Godadgang Logo

Hellerup Kirkegård

Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård

Oversigt over Hellerup Kirkegård

Informationer til
Check Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Hellerup Kirkegård er en smuk kirkegård med gode adgangsforhold. Det er muligt for besøgende med et ærinde på kirkegården at køre ind gennem porten og parkere i cirklen rundt om kapellet, hvor der også er en skiltet parkeringsplads til biler med handicapparkeringstilladelse. Det er let at færdes på de fleste gange og stier, som har fast belægning i form af asfalt eller fast grus, og der er ingen hældninger af betydning. De fleste stier har en god passagebredde, men man skal være opmærksom på kortere strækninger med en belægning af chaussesten eller perlegrus, og at der mellem nogle af gravstederne i dag er græs. Der er et tilgængeligt toilet ved kapellet på den ene side af bygningen og almindelige toiletter på den anden side.

Parkering og ankomst til Hellerup Kirkegård

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Antal P-pladser ialt16 stk

Kommentar: Det er muligt for besøgende med et ærinde på kirkegården at køre ind gennem porten og parkere i cirklen rundt om kapellet, hvor der også er en skiltet parkeringsplads til biler med handicapparkeringstilladelse.

Belægning på parkeringsplads Udemærket

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangAsfalt

Indretning af Hellerup kirkegård

OversigtskortJa

Højde på ophæng af redskaber og vandkander60 cm

Betjening af vandhanearmaturLetbetjent

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerAsfalt

Kommentar: Der er flere forskellige belægninger på kirkegården. Asfalt, chausseesten, fast grus, perlesten og græs. Hovedsageligt er der anvendt fast belægning, men afhængig af hvor man skal hen, kan der forekomme kortere strækninger (10-40 m) med græs, perlesten eller ujævn belægning.

Kommentar: Der findes stier i en bredde på 70-350 cm. Hovedstisystemet rundt på hele kirkegården er asfalteret og med passagebredder på 150-250 cm. På de mindre stier ind til de enkelte gravsteder er stierne de fleste steder 90-110 cm. Stierne ind til Sct. Lukas søstrene's gravsted og til urnegravstederne har en belægning af chaussesten i 70 cm bredde.

Gangarealer er niveaufriJa

Kommentar: Der er ingen særlige hældninger eller niveauspring. Det er således let at færdes på kirkegården.

Afstand mellem hvilepladser 250 m

Hvileplads har ryglænJa

Hvileplads har armlænJa

Siddehøjde på hvilepladser 45 cm

Kommentar: Der er flere bænke opstillet langs stierne på kirkegården. De fleste bænke er med fast belægning hen til bænken og foran bænken.

Toiletter på kirkegården

Direkte adgang fra udearealet til handicaptoiletJa

Kommentar: Der er et tilgængeligt toilet ved kapellet - den hvide bygning. Der er trykknap til dørautomatikken både ind og ud.

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenMeget letbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask80 cm

Højden på sæbedispenser90 cm

Indvendig lås er letbetjentMeget letbetjent

Højden på beholder til papirservietter90 cm

Afstand til beholder til papirservietter60 cm

Øvrigt

Tilladt at medbringe servicehundJa

Kommentar: Der er mange, der går tur på kirkegården med hunde, og alle hunde skal føres i snor.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 05-07-2023 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96