Godadgang Logo

Hjertelægen Holte

Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte

Oversigt over Hjertelægen Holte

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Hjerteklinikken ligger på 1. sal. Der er et højt trin ind i bygningen ved hovedindgangen til nr 10. Alternativt kan man vælge indgangen i porten til venstre for hovedindgangen. Her er der en kort rampe op til døren ind til bygningen. Døren henstår aflåst, så man skal have en aftale med hjerteklinikken om, at personalet kommer ned og åbner døren. Hvis man har en ledsager med, der går godt, kan man også gå ind i bygningen ved nr 10 og selv åbne døren indefra til den niveaufrie indgang. Herfra er der elevator eller trapper til 1. sal. Bemærk at elevatorens indvendige mål er 120 cm bred og 115 cm dyb. Adgangsforholdene til selve klinikken er fine, men der er kun et lille kundetoilet, som ikke kan opfylde kriterierne til et tilgængeligt/handicap toilet.

Parkering ved klinikken

Antal handicapparkeringspladser3 stk

Antal parkeringspladser ialt300 stk

Bredde på handicapparkeringsplads2.5 m Yellow

Antal pladser til kassevogne2 stk

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringspladsens brugsareal er markeret/opstribetJa

Markeret med handicapsymbol på underlagetJa

Belægning på handicapparkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFliser

Kommentar: Der er tre parkeringspladser til biler med handicapparkeringstilladelse på det store parkeringsareal ved indgangen til Holte Midtpunkt. Herfra skal man gå hen til nr 10 - som altså ikke ligger inde i Midtspunktet.

Fra parkering til indgang

Afstand fra handicapparkering til indgangen70 m

Afstand fra holdeplads til indgangen15 m

Kantsten udlignetJa

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangenFliser

Generel passagebredde150 cm

Adgangsvejens bredde på det smalleste sted150 cm

Vejen frem til indgangen er niveaufriJa

På vejen frem til indgangen findesUdlignet i terræn

Kommentar: Der er et meget højt trin på 28 cm ind i bygningen ved hovedindgangen til nr 10. Men hvis man benytter indgangen i porten til venstre for nr 10 er der niveaufri adgang via en rampe.

Bredden på rampen115 cm Red

Hældning på rampen15 % Red

Længde af rampen1.5 m

Placering af håndlisterIngen håndlister Red

Belægning på rampe er jævn og intaktJa

Belægningstype på rampeAsfalt

Kommentar: Rampen er stejl over et kort stykke på ca 1,5 m.

Indgang til bygning

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Højden af dørtrin3.5 cm Red

Dørtrin er udlignet Nej

Vandret flade foran indgangenJa

Størrelse på vandret flade foran indgangen120 cm Red

Døren ved indgangenEn enkelt dør

Passagebredde gennem indgangsdøren85 cm

IndgangdørenDøren åbner indad

Betjening af dørenManuelt

Fri plads i dørens åbningsside70 cm

Indgangen er skiltetNej

Elevator og trapper

Elevator giver adgang til : Elevatoren kører til alle etager.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde80 cm

Elevatorstolens bredde120 cm

Elevatorstolens dybde115 cm Red

Etageknapperne, laveste 114 cm

Etageknapperne, højeste119 cm

Kommentar: Der er et klapsæde i elevatoren.

Trapper forefindes i bygningenJa

Antal trin på trappe11 stk

Reception og venteområde

Passagebredde gennem døre 77 cm

Fri plads i dørens åbningsside50 cm

Højden af dørtrin i bygningen4 cm

Er dørtrin udlignetJa

Træk- og trykkraft for døre i bygningen1 kg

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

Skrankehøjde110 cm

Højde på kortlæser til sundhedskort115 cm

Kommentar: Sundhedskortlæseren står på skranken.

Indretning af klinikken

Passagebredde gennem døre 84 cm

Højden af dørtrin i bygningen0 cm

Passagebredde på gange i bygningen130 cm

Hældninger i bygningen på mere end 5%Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Indretning af behandlerrum

Mindste længde af frit manøvreareal150 cm

Der er hæve-/sænkebriks i undersøgelseslokaletJa

Laveste højde på hæve-/sænkebriks55 cm

Toiletter

Handicaptoilet Nej Red

Passagebredde gennem dør til toilet57 cm Red

Fører- og servicehund

Tilladt at medbringe servicehundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 17-05-2022 (Version 2)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96