Godadgang Logo

Mønsted Kalkgruber - 7. Handicaptoilet i Kalkværket

Mønsted Kalkgruber - 7. Handicaptoilet i Kalkværket
Mønsted Kalkgruber - 7. Handicaptoilet i Kalkværket
Mønsted Kalkgruber - 7. Handicaptoilet i Kalkværket
Mønsted Kalkgruber - 7. Handicaptoilet i Kalkværket
Mønsted Kalkgruber - 7. Handicaptoilet i Kalkværket
Mønsted Kalkgruber - 7. Handicaptoilet i Kalkværket
Mønsted Kalkgruber - 7. Handicaptoilet i Kalkværket

Oversigt over Mønsted Kalkgruber - 7. Handicaptoilet i Kalkværket

Informationer til
Red Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Handicaptoilettet er placeret i stueplan med indgang fra gangarealet på højre hånd bagerst i bygningen.

Toiletfaciliteter

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.90 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraNej Red

 

Andre oplysninger

Opdateret: 02-07-2024 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96