Godadgang Logo

Øbro-Hallen

Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen

Oversigt over Øbro-Hallen

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Øbo-Hallen er opført i tre plan. Der er adgang til alle tre plan via udvendig elevator. Elevatoren finder man i smøgen til højre for hovedindgangen. Stueplan er indrettet med billetsalg og omklædningsfaciliteter (inkl. handicaptoiletter) til hhv. damer og herrer. Fra stueplan er der via elevator adgang til et handicaptoilet (tørområde) i kælderplan. Efter omklædningsfaciliteterne i stueplan er der via indvendig elevator adgang til svømmehallen i stueplan (indeholdende 25 m bassin, børne- / undervisningsbassin og babybassin) og varmtvandsbassinet i kælderplan. Bemærk at åbningstiderne i varmtvandsbassinet ikke følger svømmehallens alm. åbningstider. I stueplan er der adgang ned i 25 m bassinet via stiger. Det sammen gælder for børne- og undervisningsbassinet, mens der til babybassinet er adgang via trappe med håndlister i begge sider. I kælderplan er der adgang til varmtvandsbassinet via trappe (med én håndliste) eller loftsmonteret lift med en løftekapacitet på 175 kg.

Parkering ved Øbrohallen

Antal handicap-parkeringspladser6 stk

Kommentar: Svømmehallen råder ikke over eget parkeringsareal. Svømmehallens gæster er derfor henvist til, at benytte de offentlige parkeringsarealer i området. På Gunnar Nu Hansens Plads (umiddelbart foran svømmehallen) er der anlagt i alt fire 2 m brede handicapparkeringspladser langs vejbanen. Har man behov for yderligere friplads er der anlagt to 3,3 m brede (med yderligere ca. 1 m friplads langs en af siderne) på hjørnet af Gunnar Nu Hansens Plads / Serridslevvej. Fra de sidstnævnte parkeringspladser er der ca. 100 m til Øbro-Hallen.

Handicapparkering skiltetJa

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads2 m Yellow

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %4 %

Kantsten udlignetJa

Indgang til Øbrohallen

Elevator giver adgang til : Elevatoren er i gadeplan placeret med indgang i smøgen til højre for hovedindgangen. Elevatoren giver herfra adgang til svømmehallens kælderplan (handicaptoilet), stueplan (billetsalg og omklædningsfaciliteter) og 1. sal.

Elevatordøren er automatisk.Ja

Antal håndlister i elevator2 stk

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 16 personer / 1.200 kg.

Indretning forhal og billetsalg

Fri passagebredde frem til skranke 250 cm

Kommentar: Der er dispenseret for betalingsterminalens betjeningshøjde, idet den kan rækkes ned i ca. 90 cm højde.

Idnretning af Øbrohallen

Træk- og trykkraft for døre i bygningen4 kg

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Placering af håndlister ved trapperBegge

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Kommentar: Der er her tale om bygningens gennemgående trappe, der løber fra stueplan til hhv. kælderplan og 1. sal.

Toiletdør, træk og trykkraft4 kg

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre side Red

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask80 cm

Højden på sæbedispenser115 cm

Indvendig lås er letbetjentDelvis letbetjent

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på knappen på håndtørrer115 cm

Kommentar: Handicaptoilettet er placeret i kælderplan (tørområde), hvortil der er adgang via elevator.

Personlig ledsagelseJa

Omklædnings-, bruse og toiletfaciliteter

Dybde på bænke til omklædning48 cm

Længde på bænke til omklædning215 cm

Sædehøjde på bænke til omklædning45 cm

Lukket omklædningskabineNej

Separate omklædningsrumNej

Kommentar: Svømmehallens omklædningsfaciliteter i stueplan er opdelt i en dame- og en herreafdeling, hvorfor det ikke er muligt at medbringe evt. hjælper(e) af modsat køn.

Kommentar: Betjeningen af garderobeskabene forudsætter en kombination af syn og fingermotorik.

Bruser kan betjenesStående og siddende

Type bruserTelefonbruser med variabel vægmontering

Mindste højde for vægmontering af bruser140 cm

Største højde for vægmontering af bruser200 cm

Bruse-sæde/taburetBruse-taburet kan rekvireres

Sædehøjde brusesædet/badestol/badetaburet45 cm

Sædet/taburetten har Meget gode armstøtter

Vægge med vandret støttegreb i bruser0 stk

Vægge med lodrette støttegreb i bruser0 stk

Bruserens armatur til at styre temperatur og vandforsyning er let at betjeneNej Red

Højde på armatur til at styre vand og temperatur105 cm

Toiletdør, træk og trykkraft4 kg

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask80 cm

Højden på sæbedispenser130 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på knappen på håndtørrer115 cm

Kommentar: Der er her tale om handicaptoiletterne i forbindelse med hhv. damernes- og herrernes omklædnings- og brusefaciliteter i stueplan.

Elevator giver adgang til : Efter omklædningsfaciliteterne giver elevatoren adgang til de tre bassiner (25 m bassin, undervisnings- / børnebassin og babybassin) i stueplan og varmtvandsbassinet i kælderplan.

Elevatordøren er automatisk.Ja

Antal håndlister i elevator2 stk

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 8 personer / 630 kg.

Indretning af svømmehallen

Belægning på gangbane omkring baneanlægGod asfalt, jævne fliser og lign.

Håndlister i våde rum Nej

Afspærring ved bassin langs gangarealerNej

Håndlister ved trappe ned i bassinEn håndliste

Gribekant eller håndlister i bassin1 side i bassin med gribekant

Kommentar: Der er adgangen via lift til varmtvandsbassinet i kælderen. Adgangen til svømmehallens øvrige bassiner forudsætter, at man kan klare trappe og/eller stige. Bemærk endvidere, at der er ca. 25 cm niveauforskel mellem kanten og vandet i både 25 m bassiet og børne- / undervisningsbassinet i stueplan.

Generelle forhold

Afstand til offentlig transport200 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 10-08-2017 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96