Godadgang Logo

Onkel Dannys Plads - Råhuset

Onkel Dannys Plads - Råhuset
Onkel Dannys Plads - Råhuset
Onkel Dannys Plads - Råhuset
Onkel Dannys Plads - Råhuset
Onkel Dannys Plads - Råhuset
Onkel Dannys Plads - Råhuset
Onkel Dannys Plads - Råhuset
Onkel Dannys Plads - Råhuset
Onkel Dannys Plads - Råhuset
Onkel Dannys Plads - Råhuset
Onkel Dannys Plads - Råhuset
Onkel Dannys Plads - Råhuset
Onkel Dannys Plads - Råhuset
Onkel Dannys Plads - Råhuset

Oversigt over Onkel Dannys Plads - Råhuset

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Råhuset er en af de 4 bygninger rundt om Onkel Dannys plads. Belægningen på hele Onkel Dannys Plads består af chaussesten. Der er lagt soldaterfliser i to række (kørespor), som gør det lettere for kørestolsbrugere og dårligt gående at komme frem til indgangen. Ved indgangen til Råhuset er der to trin af ca 16 cm og et dørtrin på 3,5 cm. Der findes en mobil rampe, som kan lægges ud til de, der medbringer hjælpere/assistance. Rampen er en mulighed men alt for stejl m.m. til at opfylde nogen kriterier for ramper. Inde i bygningen er der også flere niveauspring (se nedenfor) som kan overvindes med rampen, men som sagt kun for de, der er forberedt på et eventyr. Der findes to toiletter i bygningen, hvor det ene er skiltet som handicaptoilet. Toilettet er fint men bemærk at det ligger efter 5 trin.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt0 stk

Kommentar: Der findes ikke i dag en handicapparkeringsplads ved Onkel Dannys Plads. Biler med handicapparkeringstilladelse kan efter forudgående aftale få en parkeringstilladelse, så man kan holde inde på Onkel Dannys Plads, men kun i kontorets åbningstid. Parkeringstilladelsen skal hentes på kontoret.

Adgang frem til indgang

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFast grus, chaussésten el. lign.

Kommentar: Belægningen på hele Onkel Dannys Plads består af chaussesten. Der er lagt soldaterfliser i to række (kørespor), som gør det lettere for kørestolsbrugere og dårligt gående at komme frem til indgangen.

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgangsforhold

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Adgangen gennem indgang er uden niveauspringNej Red

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: Der er to trin af 15 cm ved indgangen til Råhuset. Der findes ikke alternative adgangsveje.

Højde dørtrin3.5 cm

Dørtrin er udlignet Nej Red

Vandret flade foran dørNej Red

Passagebredde gennem indgangsdøre85 cm

Forhal, reception m.m.

Betalingsterminal, betjeningshøjde90 cm

Kommentar: Baren råder over en mobil betalingsterminal der kan rækkes til kunden.

Skrankehøjde124 cm

Bygningsindretning generelt

Passagebredde på døre i bygningen77 cm

Passagebredde på gange i bygningen120 cm

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Nej Red

Kommentar: Der er flere trin inde i Råhuset. Der er et trin på 17 cm til tilskuer området, 22 cm til området med baren og 5 trin op til toiletfaciliteterne og det bagerste publikumsområde. Man skal frem til et af områderne, da det kun er vindfanget der er i niveau med indgangspartiet (efter de to udendørs trin)

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Nej Red

Kommentar: Der er en trappe med 5 trin til toiletfaciliteterne - herunder et udmærket handicaptoilet - og til de bagerste publikumsfaciliteter.

Indretning af toiletfaciliteter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet86 cm

Toiletdør, træk og trykkraft1 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet160 cm

Længde af vendeareal på toilet160 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.98 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg72 cm

Toilethøjde48 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask88 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser105 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl120 cm

Højden på knappen på håndtørrer145 cm

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 13-01-2017 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96