Godadgang Logo

Sankt Helene - Konference & møderum

Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum
Sankt Helene - Konference & møderum

Oversigt over Sankt Helene - Konference & møderum

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Kursusbygningen/mødecenteret indeholder Sal 1 og Sal 2 samt mødelokaler i forskellig størrelse. Der er niveaufri adgang til alle lokaler, som ligger i stueplan. Der er tilgængelige toiletfaciliteter i forbindelse med mødelokalerne. Alle møderum kan også bruges til selskaber.

Parkering ved hovedbygningen

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt75 stk

Kommentar: Der er ca. 20 parkeringspladser ved hovedbygningen hvorfra man går af stisystemet over til kursusbygningen med mødecenteret. Derudover er der et større parkeringsareal på grus ca 75 m fra indgangen til mødecenteret.

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Adgang frem til kursusbygningen/mødecenter

Afstand fra handicapparkering til indgang50 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFliser

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgangen til mødecenteret

Fri gangbredde ved indgang200 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Højde dørtrin2 cm

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang200 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre77 cm

Kommentar: Der er en dobbeltdør ved indgangen til mødecenteret, men da den ene dør henstår aflåst (uden dørgreb) er passagebredden gennem den dør, der kan åbnes reelt 77 cm. Begge dørblade kan dog åbnes med assistance. Døren åbner udad.

Tilladt at medbringe servicehundJa

Indretning af mødecenteret

Passagebredde på gange i bygningen110 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Kommentar: Der er god plads i gangen ved mødelokalerne. Gangen frem til toiletfaciliteterne har en passagebredde på 110 cm.

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Kommentar: Bygningen med mødefaciliteter er i et plan - dog med et billardrum i kælderen, hvor der kun er adgang via trapper.

Møderum og sal 1 og 2

Passagebredde gennem døre i bygningen77 cm

Højden af dørtrin i bygningen0 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2 kg

Kommentar: Passagebredden til mødelokalerne er 77 cm og til de to store sale er passagebredden gennem døren 80 cm. Der er dog en dobbeltdør til sal 1, hvor begge døre kan åbnes med assistance.

Frihøjde under bord68 cm

Fri dybde under bord45 cm

Indretning af toilet i mødecenteret

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet87 cm

Højden af dørtrin til toilet0 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet170 cm

Længde af vendeareal på toilet180 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.98 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg76 cm

Toilethøjde46.5 cm Red

Armstøtters placering ved toiletVenstre side Red

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask83 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser95 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl107 cm

Højden på beholder til papirservietter120 cm

Kommentar: Der er skydedør ind til det tilgængelige/handicap toilettet i mødecenteret. Toilettet er velindrettet, men bemærk at passagebredden gennem døren i gangen frem mod toilettet er 77 cm og at der p.t. kun er én armstøtte ved toilettet.

Information, formidling og service

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport800 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 14-06-2019 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96