Godadgang Logo

Skolen ved Søerne - Valgsted

Billede af tilgængelighed
Billede af tilgængelighed
Billede af tilgængelighed
Billede af tilgængelighed

Frederiksberg Kommune har fokus på tilgængeligheden til kommunens bygninger med offentlig adgang. Kommunen har i den forbindelse fået otte valgsteder - herunder valgstedet på Skolen ved Søerne – tilgængelighedsregistreret. I de tilfælde hvor valgstederne ikke er tilgængelige for alle har Frederiksberg Kommune iværksat supplerende foranstaltninger, der sikrer, at alle har mulighed for at afgive deres stemme. Disse supplerende foranstaltninger (ændring af parkeringsforhold, opstilling af udendørs valgtelte mv.) er i sagens natur forskellige, idet de er tilpasset forholdene på de enkelte valgsteder. På registreringstidspunktet var de supplerende foranstaltninger ikke iværksat / opstillede og indgår derfor ikke i denne registrering. Retningslinierne for udformningen af valgbokse mv. er udarbejdet af Statens Byggeforsknings Institut og er Frederiksberg Kommune bekendt.

 

Mærkede steder
Billede af Hovedindgang
Hovedindgang

FluebenHørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, SynshandicappedeBillede af Alternativ indgang
Alternativ indgang

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder


Kontaktinformationer
AdresseNiels Ebbesens Vej 10, 2000 Frederiksberg

Hjemmesidewww.frederiksberg.dk