Godadgang Logo

Adgangen til naturoplevelser

 Ahl Hage er en skøn rundtur på ca. 3 km lige udenfor Ebeltoft.  Man kan køre ud til det store parkeringsareal ved stiens start og gå den smukke, let farbare rundtur ud til Ahl Hage og retur langs kysten.      


Der er en fin gåtur ud til udsigtsplatformen ved Sårup som ligger i Thy Nationalpark. Herfra kan man skue udover et enormt vildområde som er utroligt smukt og hvor man ofte kan opleve dyrene i deres rette element. Turen er ca. 400 m hver vej.

Stien ved Hanstholm Fyr er godt 600 meter lang og går fra fyret gennem byplantagen og til det åbne areal ovenfor den gamle kystskrænt, hvorfra der er udsigt over Hanstholm Vildtreservat og Nationalpark Thy. Undervejs er der indrettet to opholdssteder med borde og bænke.  Der findes toiletfaciliteter ved Hanstholm Fyr, hvor der også er turistinformation om sommeren.                

Turen rundt om Gentofte Sø er ca 3 km lang og kan starte flere steder. Hvis man vil undgå hældninger, kan man starte turen ved Fiskebakken, hvor der også er en handicapparkeringsplads og tilgængelige toiletfaciliteter. Turen rundt er niveaufri hele vejen med flotte og velholdte overgange fra sti til broer undervejs. Der er bænke for hver ca. 200 meter og 4 steder finder man også borde og bænke faciliteter. 


Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96