Godadgang Logo

FolkeFerie.dk - Mellieha Holiday Centre - Udendørs Pool

FolkeFerie.dk - Mellieha Holiday Centre - Udendørs Pool
FolkeFerie.dk - Mellieha Holiday Centre - Udendørs Pool
FolkeFerie.dk - Mellieha Holiday Centre - Udendørs Pool
FolkeFerie.dk - Mellieha Holiday Centre - Udendørs Pool
FolkeFerie.dk - Mellieha Holiday Centre - Udendørs Pool
FolkeFerie.dk - Mellieha Holiday Centre - Udendørs Pool

Oversigt over FolkeFerie.dk - Mellieha Holiday Centre - Udendørs Pool

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Vejen frem til pool og omklædning er niveaufri, hvis man vælger stiforløbet fra receptionen og højre om bygningen. Hældninger cirka 6-7%. Alternativ er der et trappe/rampeforløb inde på området, men rampen er meget stejl (16%) over 10 meter. Der er en 49 cm høj kant til poolen, som er 60 cm bred. Derefter er vandet i niveau med kanten. Der er to trin på 22 cm op til poolen. Der findes trappe med 6 trin og håndlister i begge sider når man skal ned i vandet. Der er lift til flytning af gæster til og fra bassinet.

Adgangen frem til pool området

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangCement, beton el. lign.

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Kommentar: Vejen frem til pool og omklædning er niveaufri, hvis man vælger stiforløbet fra receptionen og højre om bygningen. Alternativ er der et trappe/rampeforløb inde på området, men rampen er meget stejl (16%) over 10 meter.

Adgangen til det store bassin

Belægning på gangbane omkring baneanlægGod asfalt, jævne fliser og lign.

Håndlister i våde rum Nej

Afspærring ved bassin langs gangarealerJa

Kommentar: Kant rundt om poolen. 49 cm høj og 60 cm bred. Derfra er kanten i niveau med vandet.

Håndlister ved trappe ned i bassinHåndlister i begge sider

Gribekant eller håndlister i bassinIngen gribekanter i bassin

Kommentar: Der er 3 stiger ned i vandet med håndlister i begge side og en trappe med 6 trin og håndlister i begge sider. Der er to trin op til kanten af bassinet.

Området rundt om bassinerne

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerCement, beton el. lign.

Kommentar: Målt passage fra receptionen frem til poolen.

Gangarealer er niveaufriNej

Niveau-udligningRampe

Niveauudlignings hældning 16 % Yellow

Trinhøjde udearealer i øvrigt15 cm

Placering af håndlister Enkel Yellow

Kommentar: Der et et trappe/rampeforløb inde på området mellem pool og restaurantområdet, men rampen er meget stejl (16%) over 10 meter. Der er dispenseret for hældning på rampen, da der findes alternativ adgang til pool området til højre for receptions bygningen.

Toiletter og badefaciliteter ved poolen

Toiletdør, træk og trykkraft2 kg

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre side Yellow

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej Red

Indvendig lås er letbetjentDelvis letbetjent

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Kommentar: Toilettet ved poolen i samme niveau som pool området. Der er dispenseret for opklappelige armstøtter i venstre side, da der er et fastmonteret greb.

Bruser kan betjenesStående og siddende

Bruse-sæde/taburetHverken bruse-sæde el. taburet Yellow

Sædehøjde brusesædet/badestol/badetaburet45 cm

Sædet/taburetten har Rimelige armstøtter

Vægge med vandret støttegreb i bruser1 stk

Vægge med lodrette støttegreb i bruser1 stk

Bruserens armatur til at styre temperatur og vandforsyning er let at betjeneJa

Kommentar: Der er dispenseret for brusetaburet, da bruseren hænger på væggen ved toiletkummen.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Personlig betjening og serviceJa

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedVed ikke

 

Andre oplysninger

Opdateret: 30-04-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96