Godadgang Logo

FysioDanmark Viborg

FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg

Oversigt over FysioDanmark Viborg

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Der er generelt rigtig gode parkerings- og adgangsforhold til FysioDanmark Viborg. Klinikken ligger i stueplan og behandlingsrum, reception og toiletter ligger i samme niveau. Træningssalen ligger dog et niveau nede. Der er niveaufri adgang til træningssalen via en 5 m lang rampe inde i klinikken, som har en hældning på 9 procent, er 95 cm bred og med håndliste i den ene side.

Parkering og frem til indgang

Antal handicap-parkeringspladser2 stk

Antal P-pladser ialt25 stk

Kommentar: Der er indkørsel til parkeringsarealet fra Gravene. Parkeringsarealet er asfalteret, opstribet og indeholder to 3,5 m brede handicapparkeringspladser. Der er yderligere ca. 1 m friplads langs siderne af begge handicapparkeringspladserne.

Handicapparkering skiltetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Kommentar: De to handicapparkeringspladser er suppleret med 1 m friplads / gangareal langs den ene side.

Afstand fra handicapparkering til indgang20 m

Afstand fra holdeplads til indgang20 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Kommentar: Rampen frem til hovedindgangen indeholder hældninger på op til 7 procent, har en fri passagebredde på 150 cm og er forsynet med håndliste langs rampens ene side. Bemærk at der ca. midt på rampen er en rist med en hulstørrelse på 3 x 3 cm.

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangRampe

Niveauudlignings hældning i %7 % Red

Kantsten udlignetJa

Hældning på kantstensrampe15 %

Trinhøjde15 cm

Placering af håndlister Enkel Red

Indgangen til klinikken

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Kommentar: Der er en indadgående dør ind til klinikken med en samlet fri passagebredde på 94 cm. Døren er forsynet med trykknapbaseret dørautomatik. Trykknappen til betjeningen af indgangsdøren er placeret i 126 cm højde på venstre side af indgangsdøren. Døren fra vindfanget og ind i klinikken har en fri passagebredde på 91 cm og er ligeledes forsynet med trykknapbaseret dørautomatik.

Reception og venteværelse

Fri passagebredde frem til skranke 200 cm

Skrankehøjde114 cm

Højde på kortlæser til sundhedskort100 cm

Kommentar: Det er foruden betalingsautomaten muligt at betale via MobilePay.

Stole med armlænJa

Stole med ryglænJa

Sædehøjde på stol46 cm

Indretning af klinikken

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2.5 kg

Kommentar: Der er her tale om den fri passagebredde gennem dørene til de enkelte behandlingsrum.

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Rampens hældning9 % Red

Indretning af undersøgelses-/behandlingslokaler

Frit manøvreareal på min. 150 x 150 cmJa

Der er hæve-/sænkebriks i undersøgelseslokaletJa

Laveste højde på hæve-/sænkebriks55 cm

Toiletter

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl er forhøjet

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask87 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på beholder til papirservietter118 cm

Fører- og servicehund samt indeklima

Tilladt at medbringe servicehundJa

Information og formidling

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 11-01-2022 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96