Godadgang Logo

Skønne badestrande nord for København

08-08-2021

Gentofte Kommune har i de seneste år haft fokus på adgangen til de tre badestrande i kommunen: Hellerup Strand, Charlottenlund Strand og Bellevue Strand. Alle tre strande er oplagte udflugtsmål og en  mulighed for at komme tæt på vandet - og måske for de friske gæster også en tur i vandet.

Ved alle tre strande er der adgang hen over sandet med fast belægning enten i beton eller som træbro og fra broerne er der gode trapper med håndlister i begge sider ned i vandet. Der er en lille plint ved trapperne, så det er lettere for nogle selvhjulpne kørestolsbrugere at komme til og fra kørestolen. For de der ikke kan gå, er det muligt at låne en badekørestol, som både kan køre over sand og ud i vandet. Stolen skal reserveres hos Gentofte Kommunes Hjælpemiddeldepot. Man skal selv hente og aflevere stolen efter endt brug. Dette aftales nærmere med Gentofte kommune ved bestillingen. Stolen kan skilles ad og samles uden værktøj, så den lettere kan være i en bil. For at benytte stolen skal man have en hjælper med, som kan skubbe stolen og i øvrigt håndtere den ude i vandet.  

Du kan se billeder og læse mere om faciliteterne på strandene via nedenstående links:

Hellerup Strand

Charlottenlund Strand

Bellevue Strand

Du kan læse mere om hvordan man bestiller badestolen på Gentofte Kommunes hjemmeside. 

    

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96