Godadgang Logo

Ahl Hage - Rundtur

Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur

Oversigt over Ahl Hage - Rundtur

Informationer til
Check Personer med læsevanskeligheder
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Gåturen ved Ahl Hage er en jævn tur uden stigninger på en fin bred sti med fast grusbelægning (a la slotsgrus), som er let at færdes på. Det er muligt at lave afstikkere ned til vandet for de som kan færdes på ujævn men fast skovbund og/eller gå på sand. Det er muligt at holde et hvil, hvor man kan sætte sig ved "træningsplateauet" i starten af turen eller ved de to opstillede bord/bænke sæt langs vandet. Der er kun de to hvilemuligheder på hele turen. Man skal således være i stand til at gå 1-1,5 km uden hvil. Rundturen er beskrevet, når man gå med uret. De sidste billeder viser forlængelsen af turen, hvis man vil gå hele vejen tilbage til Ebeltoft ad asfaltstien.

Beskrivelse af rute

Oversigtskort over store anlægJa

Kommentar: Ved rutens start er der opstillet et oversigts kort over rutens forløb. Undervejs er der nogle få tavler med information om området.

Borde og Bænke

Der findes toilet på udearealNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 02-10-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96