Godadgang Logo

Danmarks Forsorgsmuseum - Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet

Danmarks Forsorgsmuseum -  Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet
Danmarks Forsorgsmuseum -  Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet
Danmarks Forsorgsmuseum -  Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet

Oversigt over Danmarks Forsorgsmuseum - Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet

Informationer til
Check Hørehandicappede
Information om adgangsforholdene

Reception, forhal, billetsalg m.v.

Teleslynge ved skrankeNej

FM-link ved skrankeJa

Indretning af toiletfaciliteter

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Indretning fællesrum

Kommentar: Der er her tale om de løst placerede borde og stole i museets cafe. Kørestole kan indplaceres efter behov.

Generelle forhold

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

Gratis adgang for ledsagerJa

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning overalt

 

Andre oplysninger

Opdateret: 06-03-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96