Godadgang Logo

Dansk Jødisk Museum - Udstillingen

Dansk Jødisk Museum - Udstillingen
Dansk Jødisk Museum - Udstillingen
Dansk Jødisk Museum - Udstillingen
Dansk Jødisk Museum - Udstillingen
Dansk Jødisk Museum - Udstillingen

Oversigt over Dansk Jødisk Museum - Udstillingen

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Parkering

Tydelig grafikNej

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFast grus, chaussésten el. lign.

Fra parkering til bygning

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Reception, forhal, billetsalg m.v.

Fri passagebredde frem til skranke 160 cm

Bygningsindretning generelt

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af toiletfaciliteter

Kommentar: Kørestolsbrugere skal være opmærksom på, at der ikke helt er den ønskede friplads foran døren ind til toilettet. Det er dog muligt at manøvrere rundt, så man kan holde til højre for døren og åbne døren (udad) ind til toilettet, men det kræver lidt manøvrering frem og tilbage.

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.90 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Generelle forhold

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport150 m

Gratis adgang for ledsagerJa

Informationsskilte erDelvis tydelige skilte

Kommentar: Alle udstillingstekster findes også i magnaskrift og udleveres af personalet.

Oplæsning af hjemmesideJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 27-08-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96