Godadgang Logo

Farum Arena - Hal 5 Bordtennis

Farum Arena - Hal 5 Bordtennis

Oversigt over Farum Arena - Hal 5 Bordtennis

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Parkering og frem til indgang

Bredde på friholdt areal250 cm

Indgang til bygning m.m.

Længde af huller i gitteriste (målt i gangretningen)1 cm

Bredde af huller i gitterriste (målt i gangretningen)3 cm

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Glasparti markeret med vandret markeringRimelig markering flere steder

Indretning forhal, billetsalg m.m.

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

SkrankebelysningNej

Bygningsindretning generelt

Elevator giver adgang til : stuen, kælder.

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Gange er friholdt for inventarJa

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade og sparkeflade

Placering af håndlister ved trapperBegge

Afstand mellem lyskilder4 m

Personlig ledsagelseJa

Toiletter

Kommentar: Toilet i kælder ved omklædning ved hal 3

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Indretning tilskuertribuner m.m.

Kommentar: Gymnastiksal uden faste tilskuerpladser.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Højde på tekst på informationsskilte150 cm

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport300 m

Informationsteknologi

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 07-10-2011 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96