Godadgang Logo

FysioDanmark Viborg

FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg
FysioDanmark Viborg

Oversigt over FysioDanmark Viborg

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Der er generelt rigtig gode parkerings- og adgangsforhold til FysioDanmark Viborg. Klinikken ligger i stueplan og behandlingsrum, reception og toiletter ligger i samme niveau. Træningssalen ligger dog et niveau nede. Der er niveaufri adgang til træningssalen via en 5 m lang rampe inde i klinikken, som har en hældning på 9 procent, er 95 cm bred og med håndliste i den ene side.

Parkering og frem til indgang

Antal handicap-parkeringspladser2 stk

Antal P-pladser ialt25 stk

Kommentar: Der er indkørsel til parkeringsarealet fra Gravene. Parkeringsarealet er asfalteret, opstribet og indeholder to 3,5 m brede handicapparkeringspladser. Der er yderligere ca. 1 m friplads langs siderne af begge handicapparkeringspladserne.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Antal pladser til kassevogne2 stk

Kommentar: De to handicapparkeringspladser er suppleret med 1 m friplads / gangareal langs den ene side.

Afstand fra handicapparkering til indgang20 m

Afstand fra holdeplads til indgang20 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Bredde på friholdt areal150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Kommentar: Rampen frem til hovedindgangen indeholder hældninger på op til 7 procent, har en fri passagebredde på 150 cm og er forsynet med håndliste langs rampens ene side. Bemærk at der ca. midt på rampen er en rist med en hulstørrelse på 3 x 3 cm.

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangRampe

Niveauudlignings hældning i %7 % Red

Kantsten udlignetJa

Hældning på kantstensrampe15 %

Trinhøjde15 cm

Placering af håndlister Enkel Red

Indgangen til klinikken

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Kommentar: Der er en indadgående dør ind til klinikken med en samlet fri passagebredde på 94 cm. Døren er forsynet med trykknapbaseret dørautomatik. Trykknappen til betjeningen af indgangsdøren er placeret i 126 cm højde på venstre side af indgangsdøren. Døren fra vindfanget og ind i klinikken har en fri passagebredde på 91 cm og er ligeledes forsynet med trykknapbaseret dørautomatik.

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang150 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre91 cm

Højde på trykknap til betjening af automatiske døre126 cm Red

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt

Glasparti markeret med vandret markeringGod markering flere steder

Reception og venteværelse

Fri passagebredde frem til skranke 200 cm

Skrankehøjde114 cm

Mindste længede af friplads foran skranke200 cm

SkrankebelysningNej

Teleslynge ved skrankeNej

FM-link ved skrankeJa

Betalingsterminal, betjeningshøjde135 cm

Højde på kortlæser til sundhedskort100 cm

Kommentar: Det er foruden betalingsautomaten muligt at betale via MobilePay.

Stole med armlænJa

Stole med ryglænJa

Sædehøjde på stol46 cm

Indretning af klinikken

Passagebredde gennem døre i bygningen85 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2.5 kg

Kommentar: Der er her tale om den fri passagebredde gennem dørene til de enkelte behandlingsrum.

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Rampens hældning9 % Red

Kommentar: Der er en rampe fra receptionsområdet og ned til klinikkens træningssal. Rampen er 95 cm bred, har en hældning på 9 procent og håndlister langs den ene side. Der er i mærketildelingen set bort fra rampens hældning og bredde, da den alene vedr. adgangen til klinikkens træningssal, og fordi der vil være personale, der kan assistere.

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af undersøgelses-/behandlingslokaler

Mindste længde af frit manøvreareal200 cm

Frit manøvreareal på min. 150 x 150 cmJa

Der er hæve-/sænkebriks i undersøgelseslokaletJa

Laveste højde på hæve-/sænkebriks55 cm

Toiletter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet86 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Bredde af vendeareal på toilet140 cm Red

Længde af vendeareal på toilet140 cm Red

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.76 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg75 cm

Toilethøjde48 cm

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl er forhøjet

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask87 cm

Friplads under håndvaskJa

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl90 cm

Højden på beholder til papirservietter118 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Fører- og servicehund samt indeklima

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetNej

Information og formidling

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

Oplæsning af hjemmesideJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 11-01-2022 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96