Godadgang Logo

Gellerupbadet

Gellerupbadet

Oversigt over Gellerupbadet

Informationer til
Red Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Alle faciliteter ligger efter trapper.

Parkering og frem til indgang

Afstand fra holdeplads til indgang10 m

Indretning forhal, reception, billetsalg m.m.

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

Bygningsindretning generelt

Afstand mellem lyskilder3 m

Omklædningsfaciliteter

Lukket omklædningskabineNej

Toiletter og badefaciliteter

Fripladsen ved toilettet er placeretDer er ingen friplads Red

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Type bruserFastmonteret på væg

Indretning sports- og træningsfaciliteter

Håndlister ved trappe ned i bassinHåndlister i begge sider

Gribekant eller håndlister i bassinIngen gribekanter i bassin

Generelle forhold

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

Oplæsning af hjemmesideJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 20-09-2012 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96