Godadgang Logo

Gentofte Kommune - Tranehaven

Gentofte Kommune - Tranehaven

Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og rehabilitering. Tranehaven tilbyder kommunens borgere rehabilitering på baggrund af en konkret henvisning eller genoptræningsplan. Vores mål er, at borgeren opnår - og kan fastholde - det bedst mulige funktionsniveau både fysisk, psykisk og socialt. Rehabiliteringen tilrettelægges og udføres ud fra en helhedsvurdering med henblik på at klarlægge årsager og om muligt behandle tilgrundliggende lidelser, samtidig med, at behovet for andre foranstaltninger vurderes. Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter samt fokus på sygdomsforebyggelse og tidlig indsats indgår som en integreret del af Centeret.

 

Mærkede steder
Gentofte Kommune - Tranehaven
Tranehaven

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Personer med astma og allergi, UdviklingshandicappedeGentofte Kommune - Tranehaven - gårdhaven
Tranehaven - gårdhaven

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappedeGentofte Kommune - Tranehaven fysioterapi, ergoterapi.
Tranehaven fysioterapi, ergoterapi

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede


Kontaktinformationer
AdresseSchioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund

Telefon39 64 45 05

Hjemmesidewww.gentoftekommune.dk/tranehaven

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96