Godadgang Logo

Gentofte Kommune - Tranehaven fysioterapi, ergoterapi.

Gentofte Kommune - Tranehaven fysioterapi, ergoterapi.

Oversigt over Gentofte Kommune - Tranehaven fysioterapi, ergoterapi.

Informationer til
Red Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Parkering og frem til indgang

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Reception og venteværelse

Fri passagebredde frem til skranke 200 cm

Bygningsindretning generelt

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletter

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.66 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå begge sider af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Information og formidling

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterDelvis god skilting

Informationsskilte erDelvis tydelige skilte

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport150 m

Oplæsning af hjemmesideNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-03-2011 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96